Çevre ve Şehircilik Bakanlı’ğına İletilecek Görüşleriniz Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çevre ve Şehircilik Bakanlı’ğına İletilecek Görüşleriniz Hk.

    26 Kasım 2012

Tarihi  : 26.11.2012
İşareti : 
4/5000-3576
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’a iletilmek üzere, sözkonusu Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki sorun, görüş ve önerilerinizin en geç 27 Kasım 2012 Salı günü saat 12:00’ye kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla.
Ankara Sanayi Odası