Çevre Rehber Kitapçıkları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çevre Rehber Kitapçıkları Hk.

    1 Haziran 2012

Tarihi : 01.06.2012
İşareti : 04/5000-1859
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; tehlikeli atık üretimine sebep olan bazı sanayi sektörlei için temiz üretim doğrultusunda rehber kitapçık hazırlandığı ve bu kitapçıkların www.cygm.gov.tr adresinde yayınlar başlığı altında yer aldığı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası