Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılm - Ankara Sanayi Odası

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılm

Tarihi    : 16.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2552
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3A, EK-3B, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası