Çevre Kanunları ve Tebliğleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çevre Kanunları ve Tebliğleri Hk.

Tarihi     : 20.12.2010
İşareti    : 4/5000-4170
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
· Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI” hazırlanmış ve bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresinde yayınlanmaktadır. Ekte göndermiş oldumuz taslak hakkında görüşlerinizin görüş bildirme formuna yazılarak en geç 28.12.2010 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 
· Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI” hazırlanmış ve  http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0964.pdf adresinde yayınlanmaktadır. Ekte göndermiş oldumuz kanun tasarısı hakkında görüşlerinizin en geç 23.12.2010 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası