Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağına İl - Ankara Sanayi Odası

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağına İl

    14 Aralık 2012

Tarihi : 14.12.2012
İşareti  : 
4/5000-3791
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı” hakkındaki görüşlerimiz talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin yine ekte yer alan Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 19.12.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası