ÇEVRE ETİKET YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

ÇEVRE ETİKET YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ

    30 Kasım 2017

İşareti : 05/5000-3225
İlgili Kişi:Nilay Şahin(nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen ülkemizde ulusal çevre etiket sisteminin kurulması amacıyla “Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri” kapsamında 14 Haziran 2017 tarihinde başlatılan “Türk Ulusal Çevre Etiketi Sisteminin Oluşturulması Projesi” çerçevesinde “Çevre Etiket Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri”-“Avrupa Birliği Dairesi”-“Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere ekte sunulan Görüş Bildirme Formuna işlenerek 7 Aralık 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)