Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi     : 20.05.2010
İşareti    : 4/5000-1634
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr
 

Sayın Üyemiz; 
 
 
– TÜRK GIDA KODEKSİ-BİTKİ ADI İLE ANILAN YEMEKLİK YAĞLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/17)  12.05.2010 tarih 27579 sayılı Resmi Gazete’de,
 
– HAZIR AMBALAJ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSGM/2010-10) 12.05.2010 ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de,
 
– TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de,
 
– SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de,
 
– TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de,
 
– SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de,
 
– YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN İTHALAT: (2010/4) SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 20.05.2010 tarih ve 27586 sayılı Resmi Gazete’de
 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğlere http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası