Çeşitli Mevzuat Düzenlemeleri ve Uygulama Değişiklikleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çeşitli Mevzuat Düzenlemeleri ve Uygulama Değişiklikleri Hk.

Tarihi     :11.01.2011
İşareti    :04/5000-109
 
Dahilde İşleme İzn Belgesi Kapsamındaki Üretimlerde Oluşan İkincil İşlem Görmüş Ürünler Hk.
ÖNEMLİ
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 17.012005 tarih ve 2005/8391 sayılı Kararname eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 13.11.2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/125 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Buna göre; bilindiği üzere, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal ürünler kullanılmak suretiyle yapılan üretim sonucunda ortaya çıkan nihai ürünler ihraç edilmekte ve bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili firmanın başvurusu üzerine DTM tarafından ihracat taahhütleri kapatılmaktadır.
 
Öte yandan, DİİB kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün (işleme faaliyetleri sırasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünler), ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali öngörülmektedir.
 
13.11.2010 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde, ihracat taahhüdü kapatılma işlemi gerçekleştirilen DİİB’ler kapsamındaki üretimde ortaya çıkan ancak taahhüdün kapatılmasından önce gümrüğe beyan edilmediği anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünler için  13.11.2010 tarihinden itibaren 6 ay içinde DTM’ne başvurulması halinde, DTM tarafından, ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi geri alınmakta, DİİB üzerinde revize yapılmakta, ikincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdüne eklenmekte ve ilgili firmanın bu ürüne ilişkin ithalat vergilerini ödemesi sağlanmaktadır.
 
Sözkonusu işlemlerin sonuçlandırılmasıyla da, ilgili firmanın ilgili DİİB’si kapsamında, gerekli işlemleri zamanında yaptırılmayan ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili herhangi bir müeyyide uygulanmamakta ve ilgili firma tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sona ermektedir.
 
Bu nedenle, DİİB kapsamında ortaya çıkan ikincil işlem görmüş ürünler ile ilgili yükümlülüklerin, cezai müeyyideye mahal vermeksizin, yerine getirilebilmesi için yapılan kolaylıklardan yararlanılabilmesini teminen DTM’ne gerekli başvurularda bulunulması hususunda gereğini bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
Tarihi     :11.01.2011
İşareti    :04/5000-109
 
Ölçü Aletlerinin Ayar ve Muayeneleri Hk
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan ekteki yazıda ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin işlemler hakkında bilgiler verilmekte ve 28 Şubat 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, yazıda belirtilen farklı türdeki ölçü aletleri için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ya da bağlı bulunulan Belediyelerin Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına başvurulması gerektiği ifade edilmektedir.
 
Cezai müeyyideye maruz kalmamak için, ölçü ve ölçü aletleri üreten ve  kullanan üyelerimizin süresi içinde ilgili mercilere başvurması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
 
Tarihi     :11.01.2011
İşareti    :04/5000-109
 
Elektronik Özet Giriş Beyan ve EORI Numarası Uygulamaları Hk
ÖNEMLİ
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, AB ülkelerine gerçekleştirilen taşımalarda eşyanın AB’ye varışı öncesinde Elektronik Özet Giriş Beyan verilmesi zorunluluğunun 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilerek, bu uygulamaya ilişkin hazırlanan rehberin http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/ocuments/ENSREHBER.pdf adresinde yayımlandığı bildirilmiştir.
 
Öte yandan, AB gümrük idarelerinde doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabı, özellikle de taşımacılar için, AB gümrük idareleri veya diğer yetkili makamlardan alınması zorunlu olan EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) olarak bilinen kayıt ve kimlik numarasına ilişkin açıklamalara da http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/Sayfalar/AEO-EORI.aspx adresinden ulaşabileceği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
 
Tarihi     :11.01.2011
İşareti    :04/5000-109
 
Akrilonitril İthalatı Hk
 
Sayın Üyemiz
 
“AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” 11.01.2011 tarih ve 27812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası