Çelik Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çelik Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları Hk.

Tarihi : 07.07.2015
İşareti : 04/5000-1588
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, Bakanlıkça yürütülen “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması” protokolü çerçevesinde hazırlanan “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” taslak metninin http://www.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/editordosya/CELIK_YAPILARIN_TASARIMI.pdf adresinde yer aldığı ve görüşe açıldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 27.07.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası