Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

    6 Şubat 2012

Tarihi  : 06.02.2012
İşareti : 
4/5000-463
 
Sayın Üyemiz;
 
“Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03.02.2012 tarih ve 28193 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer ) yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası