ÇEK KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ - Ankara Sanayi Odası

ÇEK KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ

Tarihi     :   01 .12 .2009
İşareti    :   4 /5000- 4095
Yanıt      :   ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz   
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan ekteki yazıda; 1/710 esas numaralı Çek Kanunu Tasarısının özellikle 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “hamiline çeklerin izlenmesi” ve “tacir tüzel kişinin ortak ve yöneticilerinin sorumluluğu”na dair hükümlerinin iş hayatına etkileri yönünden incelerek Birliklerine iletilmesi istenmiştir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere ekte sunulan sözkonusu Tasarının anılan maddesine  ve geneline ilişkin görüşlerinizin  en geç 01.12.2009 günü (bugün) saat 16:00’ya kadar Odamızın 417 52 05 no.lu faksına acilen iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası