ÇED Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

ÇED Yönetmelik Taslağı

İşareti : 04/5000-2153

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, gelişen süreç içerisinde ÇED’den dolayı yaşanan bir takım aksaklıkların günümüz ihtiyaçları çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla ve Bakanlığın aleyhine açılan bir takım davalar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda ÇED Yönetmeliği’nde bir takım değişiklikler yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilerek, hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin “Görüş Bildirme Formuna işlenmiş olarak en geç 17 Kasım  2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası

 

Ek: Görüş Bildirme Formu