ÇED Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

ÇED Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

    11 Ağustos 2014

Tarihi : 11.08.2014
İşareti : 4/5000-2545
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) ile ilgili uygulamalarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve tanımlanması gereken iş ve süreçlerin açıklığa kavuşturulması amacıyla 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren ÇED Yönetmeliğinin revizyonuna ihtiyaç duyulduğu belirtilerek söz konusu  yönetmelik taslak çalışmasına ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan Formda yer alan açıklama/görüş ve öneri sütununa işlenmiş olarak görüşlerinizin en geç 21  Ağustos 2014 Perşembe  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası