ÇED Yönetmeliği Taslağına İlişkin Görüşleriniz Hk - Ankara Sanayi Odası

ÇED Yönetmeliği Taslağına İlişkin Görüşleriniz Hk

    14 Aralık 2012

Tarihi : 14.12.2012
İşareti : 
4/5000-3799
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan Çevrimiçi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Süreci Projesinin tamamlanması ile ÇED süreci içerisinde yer alan tüm süreçlerin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilebileceği hatırlatılarak, ÇED sürecinin günümüz koşullarına uyarlanması ve ÇED sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine yönelik ÇED Yönetmeliği’nde revize ihtiyacı hasıl olduğu belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla yukarıda bahsedilen Kanun Hükmünde Kararnameler ve söz konusu Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi” doğrultusunda ÇED Yönetmeliği Taslağı revize çalışmaları tamamlandığı belirtilerek Taslak hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin yine ekte yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a işlenerek en geç 21 Aralık 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası