CE Yönetmelik Taslakları - Ankara Sanayi Odası

CE Yönetmelik Taslakları

Tarihi     : 17.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 572
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen ekteki yazıda AB’nin “Genel Ürün Güvenliği Direktifi” ile yeni yatay mevzuatına uyum kapsamında “CE İşaretinin Ürünlere İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ve “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik” taslakları ile ilgili taslak mevzuatın AB Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda güncellendiği ifade edilerek, Odamızdan görüş talep edilmektedir.
 
CE işareti, onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla ilgili taslaklar hakkında AB Komisyonu’ndan intikal eden görüşlerin yer aldığı metinlere ve CE İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Dair Tadil Yönetmelik Taslağı ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tadil Yönetmelik Taslağı’na elektronik ortamda http://abm.tobb.org.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.
 
Bu çerçevede; konu ile ilgili olarak değerli görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgilerini ve AB mevzuatındaki güncellemelere uyum sağlamak amacıyla tadil edilen sözkonusu mevzuata dair görüşlerinizi hazırlarken AB mevzuatından bire bir sapma öneren yada 2002 yılından beri yerleşmiş olan tanım, terim ve hükümlerde güncellemeye yönelik olmayan değişiklik önerisinde bulunulmaması hususlarına dikkat edilerek hazırlanan görüşünüzün 22 Şubat 2010 tarihine kadar Odamıza (E-posta:  dim@aso.org.tr  / Faks: 0312 417 12 71) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası