“CE İşareti Yönetmeliği” ile “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar - Ankara Sanayi Odası

“CE İşareti Yönetmeliği” ile “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-67
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğü’nün yazısına atfen; “CE İşareti Yönetmeliği” ile “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği” taslakları ile ilgili olarak Odamız görüşü talep edilmektedir. Odamız görüşüne dayanak olması amacıyla, görüşlerinizin 12.01.2012 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine veya 417.52.05 no.lu faks numarasına gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası