CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Den - Ankara Sanayi Odası

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Den

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-11
 
Sayın Üyemiz,
 
Riskli görülen ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/9)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası