Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-321İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesinden alınan bir yazıya atfen, ilgili Daire tarafından yapılan sektör değerlendirme toplantılarında, kuruluşları tarafından ülke çapında yer alan iş yerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde bazı bölgelerde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri/firmalarınca fahiş fiyat istendiğinin, ürünün kendilerine […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-386 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış ve Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine sağlanan desteklerin kapsamı genişletilmiştir. Söz konusu değişiklik çerçevesinde Yönetmeliğin, – “Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında “c) Personel giderleri” bendinde yer alan “Ancak, Ar-Ge […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, DMO ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle yerli ürün ürettiğini belgelendiren ve KOSGEB’e kayıtlı olan küçük işletmelerin kamu alımlarındaki paylarının artırılması amacıyla hazırlanan KOBİ Kataloğu uygulamasına ilk aşamada Ankara, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Van illerinde başlanacağı iletilmektedir.KOBİ Kataloğunda yer alacak firmalara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-119İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Bulgar – Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BULTİŞAD) alınan bir yazıda, BULTİŞAD’ın 2013 yılında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek, Bulgaristan’da yatırım yapan Türk şirketlerine destek vermek, yeni yatırımcıları çekmek, iş hayatında doğrudan temasları artırmak ve her iki komşu devlette ortak bulma girişimlerinde yardımcı olmak amacıyla Bulgaristan’ın […]

İşareti : 04/5000-139İrtibat : ticaret@aso.org.trTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; “Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu -Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)- çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması […]

İşareti : 04/5000-97İrtibat : betul.seyrek@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda ; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesi 7 nci fıkrası gereğince İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih […]

İşareti : 04/5000- 69İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına atfen, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle Ekim 2016’ya ait bir ve Kasım 2016’ya ait 11 olmak üzere, belirtilen aylarda toplam 12 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-41 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak Fas Krallığı Dış Ticaret Delege Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyurusunda Avrupa Birliği ve Meksika’dan gelen polivinir klorur (PVC.39.04.10.90.00) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturmasının sonuçlandırıldığı belirtilmiştir. Damping marjı tablosu ile resmi duyuruya ulaşılabilecek internet sitesinin […]

İşareti : 05/5000-16 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı ve Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK tarafından, Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası’nın ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası’nın işbirliğinde, 26 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul’da Türkiye-Bosna […]

İşareti : 04/5000-15İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; II. sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı almış bir firmanın kapasite raporlarında faaliyet konusu değiştirildiğinde veya yeni ürün eklenmesi talep edildiğinde, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürülüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik […]