Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1164İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, 29 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında bu yıl 36.sı düzenlenecek olan Uluslararası Havana Fuarı’nın EXPOCUBA adıyla düzenleneceği belirtilmektedir.Karmaşık uluslararası ekonomik çevreye rağmen, bir önceki fuara, 43 ülkeden ve Avrupa Birliği’nden 33 resmi delegasyon, 66 Ticaret Odası ve Yatırım Teşvik Ajansı’nın ve 75 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1165 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Mantra Energy International FZE isimli firma ekte listelenen malzemelerin tedariki için üyelerimizden ihale teklif beklediğini ifade etmektedir. Konuyla ilgilenen ve ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimiz Mantra Energy International FZE firmasından Asim Hajiyev (Tel: +994 124 939 482) ile iletişime geçebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1168İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden bir alınan bir yazıda, İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Pakistan’ın ekonomik ve ticari potansiyelini Türk yatırımcı ve işadamlarına tanıtmak üzere, 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.Söz konusu etkinliğe Pakistan’dan 300-350 Pakistanlı işadamının katılım sağlamasının beklendiği ve ikili iş görüşmeleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1170İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Filipinler Uluslararası Ticaret Sergileri ve heyetleri Merkezi (CITEM) tarafından ‘’68th. Edition Manila Fame‘’ Ticaret Fuarının 20-22 Ekim 2018 tarihlerinde Filipinler’de Metro Manila Pasay şehri Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenleneceği bildirilmektedir.Söz konusu ticaret fuarının mobilya, ev eşyaları, aydınlatma ürünleri, hediyelik ve süs eşyalar, aksesuarlar, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1167İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 02.05.2018 tarihli 17053808 -724.01.01.-E.1206279 sayılı yazısında, Sayın Bakanımız ve beraberindeki bir heyet ile birlikte, 2. Çin Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) resmi bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında ÇHC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Kalite Denetimi, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1151 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, A.TR Dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve vize edilmesine ilişkin eylemin harekete geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinde tam otomasyona geçileceği bildirilmektedir. A:TR Dolaşım Belgelerinin sağlıklı ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1150İrtibat : ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde doktora öğrenimi gören bir öğrenci “Türk İşletmelerinde Rekabet İstihbaratı Uygulamaları” başlığında tez çalışması yürüttüğü ve söz konusu doktora tezi için siz değerli firmaların görüşlerine ihtiyaç duyduğu hususunu bildirmiştir.Bu kapsamda, mezkur tez çalışmasına katkı sağlamak isteyen firmalarınhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf2GXxQydoADI1wAxxDrjdkm50o1N4Pgqord8LHjm9pZHVqg/viewform adresinde yer alan anketi 16 Mayıs 2018 Çarşamba […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1149 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrenci “Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Dış Ticaret Yapan Firmalara Etkisi; Ankara İli Örneği” başlığında yüksek lisans tezi için bir araştırma yaptığı ve söz konusu tez için siz değerli firmaların görüşlerine ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir.Bu kapsamda, mezkur tez çalışmasına katkı sağlamak isteyen firmaların ekte […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1129İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de-2.Mükerrer yayımlanmış olan “7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile aşağıdaki değişikliklere gidilmiştir.MADDE 31- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 39- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 08/63.7-1123Konu : Hacettepe Kariyer Fuarıİlgili Kişi: Deniz Tutaş(deniz.tutas@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (KARMER) alınan bir yazıda, 17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezinde “Hacettepe Kariyer Fuarı” etkinliğinin düzenleneceği bildirilmiştir. Söz konusu etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimizin KARMER (Tel: 780 63 85, e-posta:karmer@hacettepe.edu.tr) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1127İrtibat :dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Abuja Ticaret Müşavirliği tarafından, 21-23 Mayıs 2018 tarihlerinde, Abuja’da, Nijerya Federal Devlet Başkanı, Federal Devlet Başkan Yardımcısı ve Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı katılımlarıyla, Nijerya Yatırım ve Promosyon Komisyonu (NIPC) organizasyonunda “Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi” adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.Bahse konu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1126İrtibat :dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den alınan bir yazıda, 27 Ağustos -2 Eylül 2018 tarihlerinde, Maputo Uluslararası Fuar Merkezi’nde, ‘’Mozambik Yatırım ve İhracatı Teşvik Merkezi (APIEX)”organizasyonunda, 1964 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen ‘Maputo Uluslararası Fuarı (FACIM)” adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.Bahse konu etkinliğe geçtiğimiz yıl 2000’den fazla yabancı firma, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1121 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı için 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı işi ihalesinin DMO Genel Müdürlüğü’nde yapılacağı iletilmektedir. Bu çerçevede bahse konu ihaleye […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1109İrtibat :dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Odamız ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü “Gelecek Konuşmaları” etkinlikleri kapsamında Mayıs ayında Türkiye ve Avrupa’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması yasalarının, ihracatta ve rekabette sanayi kuruluşlarına olan etkilerini ele almayı planlamaktadır. Bu bağlamda, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunları ve Sanayiye Etkileri” etkinliği Odamızda 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 09:30- 13:00 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1068 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tıbbi cihaz sektörü için piyasaya arz ve imalat sürecinde düzenleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve kalitenin sağlanmasının en önemli ve zorunlu paydaşlardan biri de uygunluk değerlendirme kuruluşlardır. Onaylanmış Kuruluşlar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ortak denetimi ile Avrupa Komisyonu tarafından atanmaktadır. Avrupa Birliği’nin değişen tıbbi cihaz regülasyonu ile […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 09/5000-1074İrtibat :muhasebe@aso.org.trİlgili Kişi: Selda Ünver (selda.erdemir@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun, Daimi Muaflıklar başlığındaki, 4.Maddesinin m bendinde yer alan parantezden sonraki bölüme 7033 sayılı kanun ile “Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar ( Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve […]

İşareti : 05/5000-1052 İrtibat : dim@aso.org.tr İlgili Kişi: Nilay Şahin(nilay.sahin@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, sigorta teminatı bulamayan ya da çok yüksek primler ile sigorta yaptırmak zorunda kalan aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapıldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, “Mobilya imalatı”, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı”, […]

İşareti : 05/5000-1016 İrtibat : dim@aso.org.tr İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Üzeyir YILDIRIM ve SGK İl Müdürü Tuncay CEVHEROĞLU’nun katılımı ile; Ücret ve prim desteği, işveren prim teşviği, yabancıların çalışma izin belgesi işlemleri ve uygulamalı örnekleri, mesleki yeterlilik kurumu İşveren ve çalışan işlemlerinin İŞKUR İş ve Meslek […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-986İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Ayşe Arzu Teymuroğlu (E-posta: arzu.teymuroglu@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan, her yıl Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarını belirleyen ve bu yıl 5. kez gerçekleştirilecek olan İnovaLİG’e geçtiğimiz yıl 971 firma başvurmuş ve bu rakam ile Türkiye, IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başarmıştır. Yoğun ve titiz […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-971İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türk müteahhitlerinin ve KOBİ’lerinin ihracata ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla sürdürülen güçlü işbirliği kapsamında, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu ve Türk Eximbank tarafından 26 Nisan 2018 tarihinde İzmir Kaya Termal Otel’de “İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi” düzenlenmesi öngörülmektedir.Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve İKB Grubu […]

İşareti : 05/5000-955 İrtibat : dim@aso.org.tr İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr) Sayın Üyemiz; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK / Türkiye – Estonya İş Konseyi ve Enterprise Estonia işbirliğiyle 23 – 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tallinn/Estonya’ya bir bilgi iletişim teknolojileri (ICT) ve girişimcilik heyeti ziyareti gerçekleştirilecek olup, program çerçevesinde Latitude59 etkinliğine indirimli […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-946 İrtibat : dim@aso.org.tr İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr) Sayın Üyemiz; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulun’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin İran İslam Cumhuriyetine ziyareti vesilesiyle, 17 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında Tahran – İran’a bir özel sektör heyet ziyareti düzenleneceği ve anılan ziyaret kapsamında İran Ticaret, Sanayi, Madenler […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-946İrtibat : ticaret@aso.org.trİlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)Sayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin olarak 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerinde sunulan ürünün teslim evrakında (CBP […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-938 İrtibat : ticaret@aso.org.tr İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr) Sayın Üyemiz; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla Değişik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30’uncu maddesi (ğ) bendinde; 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-944 İrtibat : ik@aso.org.tr İlgili Kişi: Deniz Tutaş(deniz.tutas@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Şubat 2017’de TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında başlatılan “İstihdam Seferberliği” kapsamında toplamda 1,5 milyon kişiye istidam sağlandığı belirtilmiştir. Yazıda ayrıca, istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun’un TBMM’de kabul […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-792 İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr) İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK organizasyonu, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Geliştirme Ajansı işbirliğiyle 2 Nisan 2018 Pazartesi günü Wyndham Grand Levent Otel’de “Türkiye – Bulgaristan İş Forumu”nun T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-791 İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr) İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin resmi ziyaretleri vesilesiyle 26 – 29 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Litvanya, Letonya ve Estonya ziyaretleri program değişikliği dolayısıyla resmi ziyaret ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-788İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ülkemizin taraf olduğu ADR sözleşmesine bağlı olarak muhtelif IBC, ambalajların, basınçlı kapların yurtdışından alınan tasarım/üretim onayları ile periyodik muayeneleri; ülkemiz trafik tesciline kayıtlı ADR/ Taşıt Uygunluk Belgelerinin verilmesi ile ilgili […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-800 İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr) İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından icra edilen faaliyetler iletilmiştir. Bu doğrultuda; •2014 yılında 6518 sayılı Kanun ile; “kamu alımlarında yenilik, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-787İlgili Kişi: Ceyda Mine Polat(ceyda.polat@aso.org.tr)İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin 30.07.2018 tarih ve 26592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.Yazıda, Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan ve 13 02 atık kodu başlığında bulunan atık […]