Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3045 İrtibat : dim@aso.org.t Sayın Üyemiz, Romanya Büyükelçiliği’nden alınan yazıda, ülkemiz ile Romanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla, üyelerimiz Türk ürünlerinin dağıtımı açısından elverişli bir konumda bulunan Romanya’nın Deva Belediyesi’nde yatırım yapmaya davet edilmekte ve Belediyenin yatırımcılar için sunduğu fırsatlara ilişkin detaylı bilginin www.devabusiness.ro adresinde yer aldığı belirtilmektedir. Konuya ilişkin olarak […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3054 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3041İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, TGK Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği’ne ait taslak metnin www.tarimornan.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.Taslakla ilgili görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3000 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 17.Baumesse NRW Fuarı’ndan alınan bir yazıda, 22-24 Mart 2019 tarihleri arasında sadece Türk Emlak, GYO ve İnsaat Şirketleri, Mobilya Dekorasyon ve Yapı Malzemeleri Üreticilerine hitaben Türklerin yoğun olduğu Almanya’nın Dortmund şehrinde “Türkiye Kendini Tanıtıyor Özel Sergisi” düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinlik tanıtım broşürü ekte yer almaktadır. Bilgilerinize […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2981İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) alınan bir yazıda, UNDP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığı ve Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Türkiye’de yerel kalkınmanın desteklenmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla “Türkiye’de Dayanıklılık Projesi”ne başlandığı ifade edilmektedir.Yazıda, projenin hedef kitlesinin hem Türkleri hem Suriyelileri içermekte olduğu ve proje ile özel sektörün verimliliğinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2995 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Ulaştırma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Lojistik Merkezlerin Yönetim, İşletme ve Üstyapı modellerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında 30 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek Çalıştayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesislerinde Sayın Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in teşrifleriyle geçekleştirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu etkinlikte, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2996İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-2994İrtibat : ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü’nden alınan bir yazıda, yükseköğretim sistemi içinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunları ile iletişim ve işbirliği sağlamak, mezunlarla ilgili veriler toplamak ve değerlendirmek, düzenlenecek mezun etkinliklerinden haberdar etmek, mezunların üniversite ile bağlarını kurumsal hale getirmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi oluşturduğu bildirilmekte olup, söz konusu sisteme http://mbs.omu.edu.tr/ adresinden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2980 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, BADEER Yatırım Platformu’ndan alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, 5-6 Aralık 2018’de Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de “BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi”nin düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, Zirvede 49 ülkeden 150 yabancı yatırımcının yer alacağı ve bilgilendirme panelleri ve ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Zirve tanıtım […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2931İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen aşağıdaki hususlar yer almaktadır.“Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teammüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2967İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2968İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından 7 – 9 Aralık 2018 tarihleri arasında Congresium Ankara, Ankara Ticaret Odasın(ATO) ‘ da düzenlenecektir.Verimlilik ve Teknoloji Fuarının katılımcı profilinin Kamu Kurumları, Savunma Sanayi Sektörü temsilcileri, Kalkınma Ajansları, Belediyeler, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Uluslararası Kuruluşlar olması beklenmektedir. Aynı zamanda fuar enerji, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2966 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı ile TOBB’a bildirilen İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Temsilciliği’nden alınan notaya atfen, 28 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında, Meşhed Homa 1 Otel’de, gıda sanayi markadalarına özel ” 2. Yıldızlar Fuarı” düzenleneceği bildirilmektedir. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2932 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Senegal’in, Yükselen Senegal Planı’nın ikinci aşaması olan 2019-2023 (PAP2)Öncelikli Eylem Planının hayata geçirilmesi için kamu-özel ek finansmanları seferber etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Aralık 2018 de […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2908İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Senegal’in, Yükselen Senegal Planı’nın ikinci aşaması olan 2019-2023 (PAP2)Öncelikli Eylem Planının hayata geçirilmesi için kamu-özel ek finansmanları seferber etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Aralık 2018 de Paris’te “İstişare Grup […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2895İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinin değiştirildiği bildirilmektedir.Bu değişiklikte,“(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2906İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen; “2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ”in (İthalat 2018/3) 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmiştir.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2905İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Karadağ ile ülkemiz arasında her geçen gün artan olumlu siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler çerçevesinde Karadağ’daki hayır işlerinde kullanılmak üzere Karadağ’da bulunan diplomatik misyonların ve STK’ların katılımıyla başkent Podgoritsa’da 1 Aralık 2018 tarihinde “Kermes Organizasyonu”nun düzenleneceği bildirilmektedir.Söz konusu uluslararası Kermes Organizasyonu’nda , ülkemizin imajına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2894İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 8-11 Aralık 2018 tarihlerinde Punom Pen’de 13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı’nın (13th Cambodia Import-Export Products Exhibition 2018) düzenleneceği belirtilmektedir.Söz konusu fuara ilişkin Kamboçya Ticaret Bakanlığı’nın resmi yazısı ve broşürü TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2900 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2899 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, “2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat:2018/3)”in 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı belirtilmekte olup ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla, Ankara Sanayi OdasıEk :İthalat 2018-3 (1 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2897 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) işbirliğinde, 30 Kasım ve 1 Aralık 2018 arasında tarihlerinde, “FCIC-DEİK International Engineering Forum” toplantısının İstanbul Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2896 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK organizasyonu ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 5-7 Aralık 2018 tarihleri arasında Cibuti’ye yönelik bir ticari heyet programı gerçekleştirileceği ve bu kapsamda Cibuti Ticaret Odası’nın düzenlemekte olduğu ‘Cibuti Uluslararası Ticaret Fuarı’ kapsamında fuar ziyareti ve ikili iş görüşmelerinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2892 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında dünya lideri konumunda olan Hollanda ile “Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri” alanında iş birliklerinin güçlendirilmesinin tarım ve hayvancılık işletmelerimizin daha verimli çalışmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi tarafından 27 Kasım 2018 Salı günü İstanbul Swiss Otel’de “Tarımda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2886 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Bilindiği üzere 6 Ekim 2018’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)” ile eser sözleşmelerinin döviz cinsinde yapılmasının yasaklanmış olması sebebiyle, özellikle döviz maliyeti olan ve fakat eser sözleşmesi ile (bakım-onarım işleri, (gemi inşası […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000- 2861 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma sürelerinin en az üçte bir oranında azaltılması veya işyerinde süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurması hallerinde, işçilere işsizlik sigortası fonundan üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2902İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 6. Toplantısı hazırlık çalışmaları kapsamında Türkiye-Güney Kore ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edildiği belirtilmektedir.Bu kapsamda, Güney Kore ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2893 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, 08-11 Ocak 2019 tarihlerinde dünyanın en büyük elektronik fuarı olan Consumer Electronics Show’a (CES) Las Vegas, Nevada’da gerçekleşeceği belirtilmektedir. Söz konusu fuara katılındığı takdirde, binlerce elektronik ve teknoloji firmasıyla tanışma fırsatını yakalanacak olup, dünyanın dört bir yanından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2368İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Odamız tarafından üyelerimizin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile görüş ve değerlendirmelerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere girişimlerde bulunulmakta ve bunların doğrudan ilgili Bakanlar ile bürokratlara sunulması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Odamız Yönetim Kurulu tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY’a bir ziyarette bulunulacaktır.Söz konusu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2250İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Cidde Başkonsolosluğundan alınan bir yazıya atfen, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası (JCCI) Başkan Yardımcısı Zaid Bassam ile bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.Anılan görüşmede değinilen hususlar aşağıda yer almaktadır:Görüşmede JCCI Başkan Yardımcısı Zaid Bassam, önümüzdeki dönemde JCCI bünyesinde Türkiye’den daha fazla heyeti […]