Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2966İrtibat : ticaret@aso.org.trİlgili Kişi: Betül Seyrek (betul.seyrek@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için konsolosluk onayı şartının, 17 Ekim 2017 tarihi itibariyle karşılıklı olarak kaldırıldığı bildirilmektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2885İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack (valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Ankara Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı tüm firmaların tescil işlemleri, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.Bu nedenle 27 Ekim 2017 tarihinde MERSİS’e veri aktarımı yapılacağından Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden tescil […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 04/5000-2879 Konu : Arabuluculuk Hk. İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek, İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu” 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanuna göre; 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2797İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genelinde alınan ortak vergilendirme kararı çerçevesinde Suudi Arabistan’da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlanması planlanan katma değer vergisi uygulamasına ilişkin olarak Riyad Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) https://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/suudiarabistan.php adresinde yer almaktadır.İlgilenen üyelerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-2726İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Ankara Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda; Ankara’dan yurtdışına doğrudan uçuşların sayısının artırılması konusunda çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiği ve Odamızın da bu konudaki özeni ve hassasiyeti ifade edilmektedir.Ankara’dan direkt uçuşların artırılması hususunda Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin desteği üzerine Türk Hava Yolları ve Ankara Ticaret Odası’nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde, Türk Hava Yolları’nın, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2587 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2524 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısında Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapıldığı bildirilmekte ve sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2451İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Temmuz ayında 7 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2369İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarih itibariyle maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2344İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.Yazıda devamla, UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2306İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, hükümetimizin sanayi üretimini ve yatırımlarını artırmak üzere yürüttüğü reform çalışmalarına katkı sağlamak üzere önümüzdeki haftalarda ilgili Bakanlarımızla üst düzey toplantılar yapılmasının planlandığı ve bu toplantılarda sanayicilerimizin görüşlerini en iyi şekilde yansıtmak üzere, öneri ve taleplerin iletilmesinin beklendiği belirtilmektedir.Bu kapsamda, sanayi üretimini […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2298İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın Bankalar Birliği’ne ilettiği talimat ile ilgili bilgi aktarılmaktadır.Söz konusu talimatta, Cezayir İthalat Kotaları nedeniyle Temmuz 2017’den bu yana gümrüklerde bekletilen malların siparişleri, kotaların ilanından önce verilmiş olanların ithalat işlemlerine ilişkin ödemelerin yapılabileceği bildirilmektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2291İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sanayinin Geliştirmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 no.lu Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2290 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmekte olduğu bildirilmektedir. Söz konusu bilgi notunun ilişikte bir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2224İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının tespit edilmiştir.Aşağıda isimleri verilen şirketlere, üyelerimizin hiçbir şekilde itibar etmemeleri hususunu bilgilerinize sunarız.Şirketler ListesiShin Premier International MerchantShin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2209 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tayvan Büyükelçiliği, Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilciliği tarafından Odamıza iletilen bir yazıda Tayvan Eximbank “Kredi Transfer Programı” hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Yabancı işadamlarının Tayvan’dan ithalat yapmalarını kolaylaştıran söz konusu program “Bankamızdan bankalara” düzenlemesi ile Tayvan Eximbank müşterilerinin ithalat işlemlerini finanse etmelerine destek olmak adına yurtdışındaki finansal kurumlara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2199İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanunun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2148 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2141İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2135İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Türk Eximbank yazısına atfen, son dönemlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin ortaya çıktığı bildirilmektedir.İhracatçı üyelerimizin bu kişilere kesinlikle itibar etmemeleri hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2124İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdenizli ortak ülkeler (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve Türkiye) arasındaki kalıcı ve kurumsal işbirliği temellerinin 1995 yılında başlayan Avrupa-Akdeniz İşbirliği ile (Euro-Mediterranean Partnership/Barselona) atılmış olduğu ifade edilmektedir.Bu kapsamda, Avrupa komisyonu tarafından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2115İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, 2006/21/EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2093İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Birliği’nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Tüzüğü’nü uyumlaştırmak amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği)’in 23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmektedir.Aynı ilgi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2109 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu’nun Ekonomi Bakanlığı tarafından nihai hale getirildiği belirtilmektedir. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde ihracatçıların kullanımına açılan “2016 Yılı Pazara Giriş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2051 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2050İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu’nun Bakanlık birimlerinin katkılarıyla nihai hale getirdikleri ifade edilmektedir.Bu çerçevede, ilk aşamada Bakanlık internet sitesinde ihracatçıların kullanımına açılması; […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1766 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)” 10.06.2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1697İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nden alınan bir yazıda, işletmelerde kullanılmayan kalibrasyon dışı kalmış, çalışır durumdaki makine/ ölçü aletleri/ laboratuvar ekipmanların meslek liseleri ile paylaşılarak sanayide çalışacak olan öğrencilerin kullanımına sunulmasını amaç edinen Derneğin bu sene de yeni ürün bağışları beklentisi ile çalışmalarına devam ettiği iletilmektedir.Bahse konu Derneğin faaliyetleri ve mesleki […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1531İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Tunus’ta 30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 71 sayılı yeni Yatırım Kanunu ve 3 uygulama Tebliği’nin 1 Nisan 2017 itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.Genel olarak yatırım serbestisi prensibine dayanan yeni mevzuatta; başta pazara giriş olmak üzere, ekonomik faaliyetlere ilişkin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1539İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ülkemizce taraf olunan “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Ekipmana İlişkin Anlaşma”sında (ATP) yer alan ulusal ATP Uygunluk Belgesi’nin verilme koşullarını […]