Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1384 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Bilindiği üzere; 27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’e göre, ekte yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1354İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nunez Mordoche’nin beraberindeki iş adamı heyetiyle 4-8 Haziran 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edeceği bildirilmektedir.Kübalı heyetin ülkemize düzenleyeceği ziyaret kapsamında, 7 Haziran 2018, saat 14:00’de maden-metal, inşaat, turizm, tarım […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-1340İrtibat : muhasebe@aso.org.trSayın Üyemiz,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bir duyuruda,5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 17 ile işverenlerin bu kanun ve diğer kanunlarla sağlanan teşvikleri kullanmayan işverenlere geriye dönük prim teşvik ve indirimlerden bir defaya mahsus olmak üzere yaralanma hakkı tanıdığı belirtildi.Teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin 1 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-1332İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Odamızın, siz değerli üyelerine daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi adına, internet sitemiz www.aso.org.tr adresinde bulunan Online Hizmetler sekmesini kullanabileceğinizi bildirmek isteriz.Söz konusu Online Hizmetlerden faydalanarak, kayıt, iletişim ve aidat bilgilerinizi görüntüleyebilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve Oda Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, İhale Durum Belgesi alabilirsiniz.Saygılarımızla,Ankara Sanayi […]

İşareti : 09/5000-1326 İrtibat : muhasebe@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 18/05/2018 tarihli 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun ile, Oda ve Borsalara 31/03/2018 tarihi öncesi üye aidatı ve munzam aidatı borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 09/5000-1298 İrtibat : muhasebe@aso.org.tr Sayın Üyemiz; İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla Başbakanlık’ın 2018/10 sayılı Genelgesiyle Filistin İnsanı Yardım Kampanyası başlatılmıştır. Siz sayın üyelerimizin bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tam […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 09/5000-892 İlgili Kişi: Selda Ünver(selda.erdemir@aso.org.tr) İrtibat : Mali İşler Müdürlüğü Sayın üyemiz, Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ’lerimize cansuyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesi yeniden başlıyor. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ’lerimize destek olmaya devam ediyoruz. Kobi’lerimizin finansman sorunlarının çözülmesi için, ihtiyacı olan bütün KOBİ’lerimizi TOBB Nefes Kredisi kampanyasına bekliyoruz. Kobilerimize aylık %0,99 faiz […]

İşareti : 09/5000-892İlgili Kişi: Selda Ünver(selda.erdemir@aso.org.tr)İrtibat : Mali İşler MüdürlüğüSayın üyemiz,Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ’lerimize cansuyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesi yeniden başlıyor. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ’lerimize destek olmaya devam ediyoruz. Kobi’lerimizin finansman sorunlarının çözülmesi için, ihtiyacı olan bütün KOBİ’lerimizi TOBB Nefes Kredisi kampanyasına bekliyoruz.Kobilerimize aylık %0,99 faiz oranıyla kredi· Kampanya kapsamında Kobi’lerimiz, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1277 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dünya Odalar Federasyonu/Dünya Ata Karnesi Konseyi’ nden (WCF/WATAC) alınan bir yazıya atfen; Katar’ın İstanbul Sözleşmesi ve eklerini onaylayarak, 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 77. ülke olarak ATA Karnesi Sistemine dahil olacağı bildirilmiştir. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ekte bir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1280 İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; Bilindiği üzere; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinin (c)bendinde; “Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1207İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;T.C. Ankara Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayiinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1208İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;Dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgeleri özelinde tam otomasyon uygulamasına geçilmesinin planlandığı kaydedilmişti.Diğer taraftan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, A.TR Dolaşım […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1166İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ile ilgili sunuma https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php linkinden ulaşılabilmektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1164İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, 29 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında bu yıl 36.sı düzenlenecek olan Uluslararası Havana Fuarı’nın EXPOCUBA adıyla düzenleneceği belirtilmektedir.Karmaşık uluslararası ekonomik çevreye rağmen, bir önceki fuara, 43 ülkeden ve Avrupa Birliği’nden 33 resmi delegasyon, 66 Ticaret Odası ve Yatırım Teşvik Ajansı’nın ve 75 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1165 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Mantra Energy International FZE isimli firma ekte listelenen malzemelerin tedariki için üyelerimizden ihale teklif beklediğini ifade etmektedir. Konuyla ilgilenen ve ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimiz Mantra Energy International FZE firmasından Asim Hajiyev (Tel: +994 124 939 482) ile iletişime geçebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1168İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden bir alınan bir yazıda, İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Pakistan’ın ekonomik ve ticari potansiyelini Türk yatırımcı ve işadamlarına tanıtmak üzere, 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.Söz konusu etkinliğe Pakistan’dan 300-350 Pakistanlı işadamının katılım sağlamasının beklendiği ve ikili iş görüşmeleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1170İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Filipinler Uluslararası Ticaret Sergileri ve heyetleri Merkezi (CITEM) tarafından ‘’68th. Edition Manila Fame‘’ Ticaret Fuarının 20-22 Ekim 2018 tarihlerinde Filipinler’de Metro Manila Pasay şehri Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenleneceği bildirilmektedir.Söz konusu ticaret fuarının mobilya, ev eşyaları, aydınlatma ürünleri, hediyelik ve süs eşyalar, aksesuarlar, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1167İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 02.05.2018 tarihli 17053808 -724.01.01.-E.1206279 sayılı yazısında, Sayın Bakanımız ve beraberindeki bir heyet ile birlikte, 2. Çin Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) resmi bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında ÇHC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Kalite Denetimi, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1151 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, A.TR Dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve vize edilmesine ilişkin eylemin harekete geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinde tam otomasyona geçileceği bildirilmektedir. A:TR Dolaşım Belgelerinin sağlıklı ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1150İrtibat : ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde doktora öğrenimi gören bir öğrenci “Türk İşletmelerinde Rekabet İstihbaratı Uygulamaları” başlığında tez çalışması yürüttüğü ve söz konusu doktora tezi için siz değerli firmaların görüşlerine ihtiyaç duyduğu hususunu bildirmiştir.Bu kapsamda, mezkur tez çalışmasına katkı sağlamak isteyen firmalarınhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf2GXxQydoADI1wAxxDrjdkm50o1N4Pgqord8LHjm9pZHVqg/viewform adresinde yer alan anketi 16 Mayıs 2018 Çarşamba […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1149 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrenci “Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Dış Ticaret Yapan Firmalara Etkisi; Ankara İli Örneği” başlığında yüksek lisans tezi için bir araştırma yaptığı ve söz konusu tez için siz değerli firmaların görüşlerine ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir.Bu kapsamda, mezkur tez çalışmasına katkı sağlamak isteyen firmaların ekte […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1129İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de-2.Mükerrer yayımlanmış olan “7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile aşağıdaki değişikliklere gidilmiştir.MADDE 31- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 39- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 08/63.7-1123Konu : Hacettepe Kariyer Fuarıİlgili Kişi: Deniz Tutaş(deniz.tutas@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (KARMER) alınan bir yazıda, 17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezinde “Hacettepe Kariyer Fuarı” etkinliğinin düzenleneceği bildirilmiştir. Söz konusu etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimizin KARMER (Tel: 780 63 85, e-posta:karmer@hacettepe.edu.tr) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1127İrtibat :dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Abuja Ticaret Müşavirliği tarafından, 21-23 Mayıs 2018 tarihlerinde, Abuja’da, Nijerya Federal Devlet Başkanı, Federal Devlet Başkan Yardımcısı ve Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı katılımlarıyla, Nijerya Yatırım ve Promosyon Komisyonu (NIPC) organizasyonunda “Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi” adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.Bahse konu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1126İrtibat :dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den alınan bir yazıda, 27 Ağustos -2 Eylül 2018 tarihlerinde, Maputo Uluslararası Fuar Merkezi’nde, ‘’Mozambik Yatırım ve İhracatı Teşvik Merkezi (APIEX)”organizasyonunda, 1964 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen ‘Maputo Uluslararası Fuarı (FACIM)” adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.Bahse konu etkinliğe geçtiğimiz yıl 2000’den fazla yabancı firma, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1121 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı için 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı işi ihalesinin DMO Genel Müdürlüğü’nde yapılacağı iletilmektedir. Bu çerçevede bahse konu ihaleye […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1109İrtibat :dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz,Odamız ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü “Gelecek Konuşmaları” etkinlikleri kapsamında Mayıs ayında Türkiye ve Avrupa’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması yasalarının, ihracatta ve rekabette sanayi kuruluşlarına olan etkilerini ele almayı planlamaktadır. Bu bağlamda, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunları ve Sanayiye Etkileri” etkinliği Odamızda 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 09:30- 13:00 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1068 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tıbbi cihaz sektörü için piyasaya arz ve imalat sürecinde düzenleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve kalitenin sağlanmasının en önemli ve zorunlu paydaşlardan biri de uygunluk değerlendirme kuruluşlardır. Onaylanmış Kuruluşlar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ortak denetimi ile Avrupa Komisyonu tarafından atanmaktadır. Avrupa Birliği’nin değişen tıbbi cihaz regülasyonu ile […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 09/5000-1074İrtibat :muhasebe@aso.org.trİlgili Kişi: Selda Ünver (selda.erdemir@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun, Daimi Muaflıklar başlığındaki, 4.Maddesinin m bendinde yer alan parantezden sonraki bölüme 7033 sayılı kanun ile “Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar ( Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve […]

İşareti : 05/5000-1052 İrtibat : dim@aso.org.tr İlgili Kişi: Nilay Şahin(nilay.sahin@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, sigorta teminatı bulamayan ya da çok yüksek primler ile sigorta yaptırmak zorunda kalan aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapıldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, “Mobilya imalatı”, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı”, […]