Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-787İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Ceyda Mine Polat (E-posta: ceyda.polat@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin 30.07.2018 tarih ve 26592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.Yazıda, Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan ve 13 02 atık kodu başlığında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-779İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen 649/2012/EC sayılı “Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına İlişkin Tüzük”ün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında “Bazı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına Dair Yönetmelik” taslağının hazırlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu taslak, TOBB internet sitesinin http://www.tobb.org.tr ana […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-778İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, “BIA Yatırım Forumu- Gürcistan Fırsatları Ülkesi” etkinliğinin, 15 Mayıs 2018 tarihinde Tiflis Radisson Blu Iveria Otel’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.500’den fazla iş insanının katılımının beklendiği etkinliğe ilişkin detaylı bilgi, program ve katılım koşulları, TOBB internet sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/uluslararası […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-789İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Prens ve Birinci Başbakan Yardımcısı Salman bin Hamad Al Khalifa’nın himayelerinde Bahreyn’e yatırım çekilmesi amacıyla 8-10 Mayıs 2018 tarihlerinde “Gateway Gulf Bahrain 2018” isimli konferansın düzenleneceği bildirilmektedir.Konferansa ilişkin broşüre TOBB internet sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-790İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Hazır Beton Birliği’nden alınan yazıda, Birlikleri tarafından 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için uğraş veren sektörel bir kuruluş olarak 1995 yılından bu yana 2 uluslararası kongre ve fuar, 5 ulusal kongre gerçekleştirildiği ve 2018 yılında 10. Beton Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.25-28 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-793İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Pakistan’ın sağlık sistemini geliştirmek konusunda geniş kapsamlı reform çalışmalarının yürütüldüğü ve bu çerçevede Punjab Hükümeti’nin ambulans hizmeti programını geliştirmek için çalışma başlattığı bildirilmektedir. Çalışma kapsamında 200 adet hayat destek ambulansının acil-kurtarma filosu ve diğer programlara dahil […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-794İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 3. İran Maden ve Maden Endüstrisi Toplantısı’nın (3rd IMIS 2018), uluslararası şirketler arasında irtibat ve işbirliği ortamını sağlamak ve İran’a yabancı yatırımları çekmek amacıyla, İran ve İslam Cumhuriyeti Madenler ve Maden Sanayini Geliştirme ve Yenileme Kurumu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-785İlgili Kişi: Burcu Ocak Arıcı(burcu.ocak@aso.org.tr)İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye- Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu ( KEK) bünyesinde oluşturulan Ticaret, Yatırım ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu’nun 26-27 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da toplanacağı belirtilmiştir.Bu vesile ile Rusya Federasyonu’ndan ülkemize gelecek Federal Birim ve Bölge temsilcilerinin katılımıyla Odamız işbirliğinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-781İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Ceyda Mine Polat (E-posta: ceyda.polat@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) yazısına atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Akkuyu Sahası’nda bir Nükleer Güç Santrali (NGS) tesisine ve işletimine dair anlaşmanın 12.05.2010 tarihinde imzalandığı ve ülkemizin ilk nükleer […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-756İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (YKTK) üzerine Ekonomi Bakanlığı ile kurulan çalışma grubu dâhilinde özellikle geçmiş dönemlerde imzalanan YKTK’larda sıklıkla karşılaşılan sorunların belirlenmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.YKTK Anlaşmaları, Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının uluslararası hukukun korumasından istifade etmesinde […]

Ankara Sanayi Odası

5174 sayılı kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Ankara Sanayi Odası’nın Meslek Komitesi, Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asıl […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-686İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTİK) alınan yazıda, “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı”nın 2017-2020 yıllarını kapsayacak şekilde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanarak 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.Yazıda ayrıca, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-679İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,12 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da 2018 Rubbercon-Uluslararası Kauçuk Konferansı’nın düzenlenecektir. Söz konusu Konferansta kauçuk üreticileri, ilgili dernek temsilcileri ve sektörle ilgili araştırmacı ve akademisyenler ile bir araya gelecek ve bu Konferans ile; kauçuk bilimi ve teknolojisi alanındaki bilimsel gelişmelerin yanı sıra sektör sorunlarının da […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-682İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Hindistan’da 2014 yılında iktidara gelen Başbakan Narendra Modi öncülüğünde, ülkenin sınai imalat kapasitesini ve fiziki altyapısını geliştirmek amacıyla ‘’Hindistan’da Yap (Make in India) ‘’ inisiyatifleri doğrultusunda, Hint ve yabancı firmaların üretimlerini Hindistan’da gerçekleştirmeye teşvik edildiği; ayrıca […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-680İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi’nin ana destekçisi olarak katkı verdiği “UK Turkish Overseas Investment Forum”unun 10 Mayıs 2018 tarihinde Londra’da Conrad St James Hotel’de gerçekleşeceği ifade edilmektedir. EEL Events şirketi tarafından düzenlenen etkinliğin ertesi gününde aynı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-681İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi tarafından, Kuzey Yunanistan Sanayiciler Federasyonu (SBBE) işbirliğiyle, 16 Mart 2018 tarihinde Gümülcine-Yunanistan’da yapılması planlanan “Yunanistan-Türkiye İş Forumu” ve ikili görüşmeler organizasyonunun ileri bir tarihe ertelendiği, nihai tarihin netlik kazandığında duyurusunun bilahare paylaşılacağı ifade […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-675İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Kuşak ve Yol Zirvesi’nin üçüncüsünün 28 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.HKTDC’den alınan davet yazısında, 2017 Eylül ayında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-633İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Aydın Halı Pazarı tarafından Otel Tunalı’da 10 Mart 2018 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında sergi ve 11 Mart 2018 tarihinde 14:00’da müzayede düzenlenecektir.Detaylı bilgi http://aydinhali.org/ adresinde yer almakta olup konuya ilişkin olarak Halı Eksperi Mehmet Aydın (Tel.: 0 312 426 10 34; Cep Tel.: 0 532 625 48 99) ile irtibata […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-578İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 3. Yapı, İnşaat ve Ev Gereçleri Uluslararası İş Konferansı ve Sergisi’nin 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde Pakistan’daki Lahor Expo Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir.Yazıda ayrıca, 2. Uluslararası İş Konferansı ve Sergisi’ne (IBCE 2017) Türkiye, Çin, Sri Lanka, Birleşik Krallık ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-551 İrtibat : dim@aso.org.tr İlgili Kişi: Ayşe Arzu Teymuroğlu(arzu.teymuroglu@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, Tayvan’ın önde gelen ve dünyada pek çok ofisle temsil edilen kar amacı gütmeyen tanıtım organizasyonu Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) aracılığıyla, 13 Mart 2018, Salı günü Sheraton Ankara Hotel & Kongre Merkezinde düzenlenecek olan seminere akıllı sağlık hizmeti uygulamalarına yönelik kendi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-555İrtibat : ticaret@aso.org.tr İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2018 yılı Ocak ayında 7 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-546İrtibat : ticaret@aso.org.tr İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür1üğü’nden alınan bir yazıya atfen; 16.02.2018 tarihli yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa An1aşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-530İrtibat : ticaret@aso.org.tr İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden (IRU) alınan bir yazıya atfen; IRU Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantı gündeminde; IRU nezdinde yürütülen tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin muhtelif konular görüşülecektir. Bu […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 08/5000-516Konu : Bağış hakkındaİlgili Kişi: Gözde İnan(gozde.inan@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Darüşşafaka Cemiyeti yıllardır halkımızın yardımları ile kimsesiz çocukları eğiterek ülkemize kazandırmaktadır. Ankara’dan 40 kimsesiz çocuk bu kurumda barındırılmakta ve eğitilmektedir. Söz konusu çocukların yıllık eğitim gideri için siz değerli Ankaralı iş adamlarının, küçük katkılar ile sahip çıkmasını bekliyoruz.Saygılarımızla,Ankara Sanayi OdasıBağışlarınızı aşağıdaki hesap numarasına gönderebilirsiniz.DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİTürkiye İş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-509İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den alınan bir yazıda, Bangladeş Bilgisayar Yazılım ve Enformasyon Hizmetleri Birliği (BASIS) tarafından, 22-25 Şubat 2018 tarihlerinde Dakka’da “BASIS Soft Expo 2018 Fuarı” düzenleneceği belirtilmektedir.Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiye www.softexpo.com.bd adresinden ulaşılabilmektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-512İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Adana Sanayi Odası’ndan alınan yazıda, devlet desteklerinin farklı kanallardan açıklanması, mevzuatın karmaşıklığı, desteklerin sürekli güncellenmesi gibi nedenlerle yatırımcıların ve işletmelerin ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarına ulaşmakta zorlandığı ve üye firmalar ile yapılan görüşmelerde, devlet desteklerinden faydalanan firma sayısının yeterli olmadığı veya firmaların kullanabileceği desteklerin ancak belirli bir kısmını […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-513İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde, Saraybosna’da, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bosna Hersek International organizasyonuyla IX. Saraybosna İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir. Forum kapsamında, 30 farklı ülkeden gelen katılımcılar arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.TOBB’un da her […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-534İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi (KDIPA) tarafından Kuveyt Ticaret Kanunu’nda öngörülen kefalet sistemi ve acente aracılığı ile iş yapmaya istisna sağlanmakta olduğu bilgisinin verildiği iletilmektedir.Yazıda, Kuveyt’te iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir aracı kurum olarak öne çıkan KDIPA […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-533İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Gülsen Çapoğlu (E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, ülkemizin geleceği açısından öneme sahip olan “Sıfır Atık Projesi”nin, Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğu ve Eylül 2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kamuoyuna tanıtıldığı ifade edilmektedir.Yazıda belirtildiği üzere, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-529İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: N. Merve Demir (E-posta: merve.demir@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) CERN Sanayi İrtibat Ofisi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile 7 Mart 2018 saat 14:30’da İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda (Hobyar Mah., Reşadiye Cd. 7/9, 34112 Eminönü – Fatih İstanbul) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Satın Alma Grubu […]