Duyurular Arşiv - Ankara Sanayi Odası

Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1521 İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda, Irak Elektrik Bakanlığı (MOE) tarafından düzenlenen AL-Shaheed Abdul Abbas Hashem Dizel Elektrik Santrali ihalesinin bilgisi iletilmektedir. Bu kapsamda, MOE-HQ-7/2017 sayılı ve 20 Haziran 2017 son başvuru tarihli ihale hakkında bilgi için 32_contracts@moelc.gov.iq e-posta adresine başvurulabilmektedir.Söz konusu Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen AL-Shaheed […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1513 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, özel sektör tarafından, ulusal, bölgesel veya uluslararası standardizasyon kuruluşlarının standart hazırlama faaliyetlerine katılımının, hem işletmeler hem de ülkeler açısından önemli faydalar sağlamakta olduğu, standartları hazırlayanların işletmeler ve ilgili taraflar olmakla birlikte, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi standart hazırlama kuruluşlarının […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1514 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, hizmet sektörü yatırımlarımızın ve hizmet ticaretimizin yoğun olduğu, hedef ülkelerimiz arasında yer alan Japonya ile ülkemiz arasında, “hizmet ticareti”, “mal ticareti” ve “yatırım” başlıklarını içeren bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalamak üzere Bakanlıkları tarafından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1470 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına atfen, TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinin (R.G: 7/10/2010 – 27665) uygulamasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik olduğu ve Bakanlıkça gönderildiği ifade edilen “Özel Hüküm Uygulama Talimatı” ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1494İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda, Irak Ticaret Bakanlığı’na bağlı kamu kuruluşu Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Şirketi tarafından Erbil’de, 29 Kasım – 2 Aralık 2017 tarihleri arasında aşağıda sıralanan fuarların düzenleneceği iletilmektedir. Bu kapsamda, 7. Erbil Uluslararası Plastik, Petrokimya ve Ambalaj Fuarı, 7. Erbil Uluslararası Sağlık, Güzellik ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1471İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından iletilen yazıya atfen ülkemizin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nde (NATO) 1952 yılından beri aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği ve önemli bir müttefik olarak değerlendirildiği belirtilmektedir. NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1469 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ABD’nin “İran, Kuzey Kore ve Suriye Yayılmanın Önlenmesi Yasası (INKSNA)” kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 10 ülkeden 29 yabancı gerçek ve tüzel kişi hakkında 21 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptırım karan alındığı belirtilmiştir. Yaptırım kapsamında alman […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1468İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nın 26.05.2017 tarihinde Sofya’da gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular, varsa sorunlar ve işbirliği önerilerine dair bilgi notunun talep edildiği bildirilmektedir. TOBB tarafından hazırlanacak bilgi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1425İrtibat :ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Odamız, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK Ankara İl Müdürlüğü işbirliğinde, 17 Mayıs 2017 tarihinde OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda 10:00 – 12:00 saatleri arasında “6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu” hakkında bir Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir.“Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu” ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılması hedeflenmiştir. Borçları yeniden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1426İrtibat :ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Odamız, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK Ankara İl Müdürlüğü işbirliğinde, 16 Mayıs 2017 tarihinde ASO 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde 10:00 – 12:00 saatleri arasında “6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu” hakkında bir Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir.“Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu” ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılması hedeflenmiştir. Borçları yeniden yapılandırma […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1427İrtibat :ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Abu Dabi Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Büyükelçi Can Dizdar’ın, Dubai Başkonsolosumuz Erdem Ozan ile birlikte 20 Mart 2017 tarihinde EXPO-2020 organizasyon idaresini ziyaret ettiği kaydedilmektedir.Yazıda devamla, görüşme sırasında EXPO-2020 kapsamında açılan ihaleler ve mal alımlarına ilişkin olarak tüm duyuruların ve başvuruların internet […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1417İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2017 tarihli ve 17416 sayılı yazısına atfen; 04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4. Maddesinde “İdari eğitim: Servis sorumlusu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1416İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Odamız tarafından yürütülen Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında, yapılan saha çalışması sonuçları doğrultusunda Haziran ayında bir çalıştay düzenlenecektir. Söz konusu etkinliğe üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, çalışanlar ve işverenler davet edilecektir.Yeri ve tarihi bilahare bildirilecek olan çalıştayda ele alınmasında fayda gördüğünüz konulara ilişkin önerilerinizin 18 Mayıs 2017 Perşembe […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1407 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Türkiye – Özbekistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV.Dönem Toplantısının 24 – 25 Mayıs 2017 tarihlerinde T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sayın Rustam Azimov eş başkanlıklarında Taşkent’te gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla Özbekistan-Türkiye arasındaki […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1408İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Punjab İş Fırsatları Uluslararası Semineri’nin ikincisinin 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Pakistan’da Lahor Expo Center’da gerçekleştirileceği ve söz konusu etkinlikle ilgili detaylı bilgiye http://www.isbop.gop.pk/ bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.Yazıda devamla, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, anılan seminer ve fuara katılımın sadece davet yolu ile mümkün olduğu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1304 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Yön Engelsiz Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden alınan yazıda, söz konusu Derneğin 2010 yılında kurulduğu, Türkiye’de engelliler, madde bağımlıları, sokak çocukları, kısacası dezavantajlı genç ve çocuklarla profesyonel sanat çalışmaları yapan ilk ve tek dernek olduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla, bağış kabul edilmediği, derneğin varlığının turneler ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1307İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Bakanlık tarafından hazırlanan “Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına İlişkin PIC Yönetmeliği Taslağı “nın görüşe açıldığı bildirilmektedir.Yazıda bahse konu taslak yönetmelik ve tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracat bildirimlerine ilişkin prosedüre dair bir rehber doküman hazırlandığı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1306 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Bakanlık tarafından hazırlanan “Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın görüşe açıldığı bildirilmektedir. Ekte yer alan Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1295İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta uygulanan gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri, toplu konut fonu ile damping ve korunma önlemleri gibi uygulamaların gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında tek bir yerden görülebilmesini sağlayan gümrük vergisi sorgulama ekranının hizmete sunulduğu belirtilmektedir.Anılan sorgulama ekranına http://gumrukvergisi.ekonomi.gov.tr adresinden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1286İrtibat : dim@aso.org.trTOPLU FUAR DUYURULARIIFAT 2018 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ FUARI ( %50 Devlet Destekli )14-18 MAYIS 2017/ MÜNİH – ALMANYAKonu: Atık Su, Su Arıtma Sistemleri, Katı Atık ve Geri Dönüşüm ile Araç Üstü Ekipmanlar ve Cadde Temizliğiİletişim:Tel : +90 212455 61 10- 455 61 08 Faks : +90 212 520 15 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1287 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansının, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla, 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Trump International Hotel, Washington D.C’de düzenleneceği bildirilmektedir. Teması “Together Towards Tomorrow” olarak belirlenen konferansta Türkiye-ABD […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1258İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası’ndan (MMO) alınan bir yazıda, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde MMO Ankara Şubesi tarafından “IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı” düzenleneceği belirtilmektedir.Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda belirtilen iletişim adresine başvurması hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odasıİletişim:Tel: 0312 425 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1275İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden alınan yazıda, Kırıkkale-Kayseri Karayolu üzerindeki 500 dönümlük arazi üzerinde 64 parsel (50 adedi 3 ile 5 dönüm arası, 14 adedi ise 5 ile 7 dönüm arası ) olarak planlanan ve Türkiye’nin silah sanayi alanındaki ilk ve tek Organize Sanayi Bölgesi olacağı ifade edilen […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1288 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün ekte yer alan yazısına atfen, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un, 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunluluğu kapsamında, Ülkemizde yerleşik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1289İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin eşbaşkanlığında 8-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleştirilecek Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Üçüncü Dönem Toplantısı vesilesi ile DEİK ve Tunus Sanayi ve El Sanatları Birliği (UTICA) işbirliğinde 9 Mayıs 2017 Salı günü düzenlenmesi öngörülen Tunus-Türkiye Yatırım ve İş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1271 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ve aralarında ülkemizin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlandığı belirtilmekte ve Anlaşmanın uluslararası ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, bilgi teknolojilerinin uygulanması yoluyla dış ticaret […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1266 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Tanzanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Octavian MSHIU Başkanlığında işadamlarından oluşan bir heyetle, ikili ticaret olanaklarının geliştirilmesi amacıyla Birliğin organizasyonunda 6 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da bir “Çalışma Kahvaltısı” nın düzenleneceği ve söz konusu toplantı kapsamında Tanzanya’da […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1265İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, çeşitli Türk firmalarının Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ni muhatap başvurularında İspanya’da olduğunu bildiren Mundo Papel Retiro NVSL isimli firmadan kağıt alımı yapmak istediklerini, anılan firmaca sunulan uygun fiyat teklifi kapsamında (özellikle Navigator marka kağıtlar) yüksek miktarda ithalatta bulunmayı planladıkları ve bu kapsamda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1267İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; ülkemizin taraf olduğu Basel, Rotterdam ve Stockholm (BRS) Sözleşmeleri’nin Sekreteryası tarafından özellikle Stockholm Sözleşmesi gündeminde bulunan “dikofol” ve “perfluorooktanoik asid (PFOA)” kimyasal maddelerine ilişkin bir çalışma başladığı ifade edilmektedir.Yazıda, söz konusu kimyasal maddelere ilişkin risk yönetimi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1263 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Kalkınma Ajansı’ndan alınan bir yazıda, 12 – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında ürünlerinin patentini almak ve iş fikirlerini ticarileştirmek, yurt içi pazar payını arttırmak ya da yurt dışına açılmak, ihracat pazarlarını geliştirmek isteyen Ankara firmaları için Patent ve Ürün Ticarileştirme Eğitimi’nin düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu yazıda, […]