Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1759 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda; Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Sayın Liam Fox’un Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Birliklerince bir İş Forumunun düzenlenmesi planlandığı ve bahse konu İş Forumuna ülkemiz iş dünyasına hitap etmek üzere Sayın Fox’un iştirak edeceği belirtilmektedir. 18 Haziran 2019 Salı günü […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1756 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 13.06.2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1758 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda; TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında 3 Temmuz 2018 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile ‘’Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu”nun kurulduğu ve Forumun Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmektedir. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1757 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi tarafından 18 Haziran 2019 Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul’da Türkiye-Gana İş Forumu ve İkili İş Görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Türk ve Ganalı özel sektör temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin bir araya gelerek; inşaat, mobilya, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1753 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere Akkuyu’da kurulacak olan Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketi tarafından yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. veyüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) tarafından Rosatom […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1749 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) alınan bir yazıda, IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1705 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, “Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek” konulu proje teklif çağrısının yayınlanmış olduğu, söz konusu proje çağrısının amacının, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1722 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 24. Hint Okyanusu Bölgesel İş Forumu’nun (Indian Ocean Rim Businses Forum), 17-18 Haziran 2019 tarihleri arasında, Durban’da, Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Avustralya Dış ilişkiler ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Hint Okyanusu Bölgesel Örgütü (IORA) üyeleri ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1723 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Mozambik’in en önemli karma nitelikli uluslararası fuarı olan Mozambik Uluslararası Ticaret Fuarı’nın, 26 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara ilişkin olarak Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakan Yrd. Sn. Juliao Joao Pio’nun davet mektubu ekte iletilmektedir. Yazıda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1710 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından uygulanan ve ulusal koordinasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında “Genç Girişimciler için Erasmus 2019” konulu proje teklif çağrısının yayınlandığı belirtilmektedir. Son başvuru […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/43.9-1724 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, T.C. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bir yazıda, Mesleki yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya atfen,. MYK’ nun temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek olduğu bildirilmektedir. Ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 30 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1725 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) I. Dönem Toplantısı sonrasında kurulan ”Ticaret Çalışma Grubu” eş-başkanlığının Birlikleri ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. Bahse konu çalışma grubunun görevi, ‘’Türkiye ile Almanya arasında ikili ticaret fırsatları, […]

İşareti : 09/5000-1712 İrtibat :muhasebe@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 5174 sayılı TOBB Kanunu gereğince Odalara üye olan firmalar her yıl HAZİRAN ve EKİM aylarında Yıllık Aidat ve Munzam Aidatlarını iki eşit taksitte öderler. Borcun zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan oranda günlük olarak hesaplanarak Gecikme Zammı tahakkuk ettirilir. Ayrıca Kayıt […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1689 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, uluslararası finansal kuruluş statüsünde olan ve ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın (KTKB) Yıllık Toplantıları’nın 15-17 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Yazıda, söz konusu Yıllık […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1582 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı ile Türk ve Hollandalı iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek İş Forumu/Yuvarlak Masa Toplantısının Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1600 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tanzanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda Tanzanya Ticaret Kalkınma Ajansı (Tan Trade) tarafından 4-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında “43. Dar es Salaam Uluslararası Ticaret Fuarı” süresince alıcılara ve satıcılara yönelik B2B ikili işbirliği görüşmelerinin düzenleneceği bilgisi verilmiştir. Uluslararası fuara ve ikili işbirliği görüşmelerine yönelik katılımcı formlarını Ek’te […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1599 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan gelen yazıda, turizm iş birliği ve yatırım fırsatları açısından cazip bir ülke konumunda olan Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde “Venezuela Turizm İş Forumu” düzenleneceği ifade edilmektedir. Anılan Forum kapsamında dost ülkelerden ilgili sektöre yatırım beklendiği ve bu konuda her türlü teşviğin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1576 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Togo menşeli birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bildirilmektedir. Yazıda, son zamanlarda genellikle Lome/Togo’da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere e- posta göndererek, Lome’de yerleşik ECOWAS (Economic Community of […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1587 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Yazıda, ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1534 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşvairliği’nden alınan yazıda, dünya sanayicilerinin bir araya geldiği Innoprom 2019 Uluslararası Sanayi Fuarının 8 -11 Temmuz 2019 tarihlerinde Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Resmi açılışını Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması planlanan fuarda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1537 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz; TMMOB Gıda Mühendisleri Odasından Odamıza iletilen bir yazıda, 6235 saylı TMMOB Kanunun 33. maddesinde “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler” hükmünün yer aldığı belirtilmektedir. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1532 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Odamızda 11 Haziran 2019 tarihinde saat: 15:30’da “SGK Teşvik Uygulamaları” hakkında bir panel gerçekleştirilecektir. Söz konusu panelde Sn. Av. Gül Şirin Aydemir ZERGEROĞLU, Sosyal Güvenlik Uzmanı Sn. Meryem DÜNDAR ŞİMŞEK ile İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı ve İşveren Prim Tahsilat Servisi Şube Müdürü Sn. Hatice Yeşim ÖNBAŞ’ın sunumları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1529 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan’ın önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odamız işbirliğinde kurulan “ASO İhracat Destek Ofisi” ihracat yapmak isteyen üyelerimize yardımcı olmak ve ihracatı artırmak amacıyla 2018 yılından beri hizmet vermektedir. Üyelerimize Ofisimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetler; Uluslararası pazarlar ve küresel gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendirmek […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1530 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı Devlet Yardımları Rehberi’nin Bakanlığın yeni teşkilat yapısı doğrultusunda sunulan hizmet ve uygulamalara göre yeniden hazırlandığı bildirilmektedir. İhracatçılarımızın Bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgiye […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1536 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 38, 41,112,114,205. maddeleri yeniden düzenlenmiş ayrıca yeni bir geçici madde eklenmiştir. Anılan geçici madde şu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1514 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Yemen’de süregelen iç çatışmalar neticesinde 22 milyon kişin yardıma muhtaç hale geldiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede “Yemen’e Umut Ol” insani yardım kampanyasının başlatıldığı bildirilmektedir. Üyelerimizin ekte bulunan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1517 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ‘ndan alınan bir yazıda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), BTK’ya, sektöre ve Ülkemize katkı sağlamak adına alanında öncü ve güvenilir bir eğitim merkezi olduğunu ifade ettikleri BTK Akademi’nin kurulduğunu, online (çevrimiçi) ve sınıf eğitim içerikleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1519 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmiş olan 17.05.2019 tarihli 73283743-010.01 sayılı “Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet” konulu yazıda ; Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/2/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1518 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek hizmetlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 2019/16 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : GENELGE (4 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1516 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atfen; İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası’ndan alınan bilgiye göre ticari konularda İran ile taraf olan kurum ve kuruluşların Menşe Şahadetnamesine ilişkin bilgi talebi ve sorgulamalarını İngilizce dilindeki http://chambertrust.ir/co elektronik sistemi üzerinden yapabilecekleri belirtilmektedir. […]