Cari Değer Tespiti

Cari Değer Tespiti; Üyelerimize ait makina teçhizat, demirbaş ve taşınmazların değerlerinin tespiti ile ilgili düzenlenen bir belgedir.

  • İstenen Belgeler :
  • Dilekçe
  •  Cari değer tesbiti istenen gayrımenkuller veya makinaların listeleri
  • Makina Ekipmanlara ait faturalar, gümrük giriş beyannameleri, amortisman defterleri (varsa)
  • Arazi ve bina için tapu, emlak beyannameleri
  • İş Makinaları Tescil Belgeleri (varsa)
  • Oda harç tarifesine göre harç