Çankaya İklim Değişikliği Komisyonu hk. - Ankara Sanayi Odası

Çankaya İklim Değişikliği Komisyonu hk.

Tarihi     : 13.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3936
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Çankaya Belediyesi’nden alınan bir yazıda, Çankaya kent Konseyi bünyesinde oluşturulması planlanan “Çankaya İklim Değişikliği Komisyonu”nun ön çalışmaları için
–          Çankaya Belediyesi politikalarında ve uygulamalarında iklim değişikliğinin etkenlerini ve ne ölçüde dikkate almaktadır? İlgili çalışmalar nelerdir? Hukuki, kurumsal ya da finansal darboğazlar var mıdır?
–          Seragazı azaltımı için Çankaya’da neler yapılabilir? (Enerji kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması, yenilenebilir enerji uygulamaları, ulaşım politikalarında yapılabilecekler vb.) Daha az karbon salımı Çankaya’ya ne gibi faydalar sağlayabilir?
–          Çankaya’da iklim değişikliğinin etkilerine uyum konularında bilinçlenme ve uygulama çalışmaları hangi alanlarda olabilir? (Çankaya’da suyun yönetimi, Çankaya’nın olası iklim tehditlerine dayanıklığı, kentsel altyapının sellere, su baskınların dayanıklılığı, fiziki planlarda revizyonlar, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi, vb.)
–          Sivil toplum kuruluşlarının, Çankaya Kent Konseyi’nin ve Çankaya insanının iklim değişilkiği ile mücadeledeki rolleri nelerdir, neler olmalıdır?
–          Çankaya halkı için iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için ne gibi faaliyetlere öncelik verilmelidir?
Konuları ile ilgili görüşlerinizi 18 Kasım 2009, Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Faks: 0312 417 12 71) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası