Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na İletilmek Üzere Görüşleriniz Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na İletilmek Üzere Görüşleriniz Hk.

    8 Ekim 2012

Tarihi  : 08.10.2012
İşareti : 
4/5000-3125 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK’e iletilmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev ve yetki alanına giren konulardaki sorun, görüş ve önerilerinizin en geç 10 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 10.00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası