ÇAD’da İş Potansiyelleri ve Fırsatları - Ankara Sanayi Odası

ÇAD’da İş Potansiyelleri ve Fırsatları

Tarih: 15.05.2013
İşareti:05/5000-1848
 
Sayın Üyemiz,
 
 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Çad Ulusal Yatırım ve İhracat Ajansı (ANIE) tarafından hazırlanmış “Çad’da İş Potansiyelleri ve Fırsatları” isimli kitapçığın www.anie-tchad.com adresinde yatırımcıların istifadesine sunulduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası