C.M.R (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası) Hk. - Ankara Sanayi Odası

C.M.R (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası) Hk.

Tarihi     : 13.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3373
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 


Sayın Üyemiz;
 
Odamıza üyelerimizden gelen soru ve sorunlar çerçevesinde; özellikle dış ticaret ile iştigal eden firmalarımıza aşağıdaki açıklamaların aktarılmasında yarar görülmüştür.
 
C.M.R, (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası), uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alan bir sigorta çeşididir.  

C.M.R. Konvansiyonu (Convetion Marchandise Routier), bu anlaşmaya dahil ülkeler arasında ya da, taşımacılığa konu iki ülkeden birinin bu konvansyona dahil olması halindeki iki ülke arasında karayolu ile yapılan mal taşımacılığında nakliyecinin sorumluluklarını saptamaktadır.  

C.M.R. sigortası taşınan malı değil, taşıyıcının taşıdığı mallara ilişkin hukuki sorumluluklarını teminat altına aldığından mal sigortası ile birbirine karıştırılmamalıdır. Malın sahibi tarafından yaptırılan mal sigortası mevcut ise –mal vaki bir hasar durumunda- malın sigortacısı hasarı tazmin etmektedir. Ancak bu hasarın, mallar nakliyecinin emanetinde iken vuku bulduğu saptandığında, mal sigortacısı nakliyeciye karşı rücu hakkını kullanabilmektedir. Mal sigortası olmayan veya hasarın mevcut mal sigorta poliçesi teminatına girmediği hallerde ise mal sahibi nakliyeciden bu hasarı tazmin etmesini talep etmektedir. Mal sigortalarında primi mal sahibi öderken, C.M.R. sigortasında primi nakliyeci ödemektedir.

Bu nedenle; uluslararası taşıma işlerinde ilgili nakliye firmasının C.M.R. sigortası yaptırmış olması büyük önem taşımakta olup, özellikle dış ticaretle iştigal eden üyelerimizin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası