Büyüme rakamlarını değerlendiren Özdebir: “Üretici kazanırsa Türkiye kazanır”

    10 Eylül 2018
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 2018 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 5,2’lik büyümeyi değerlendirirken, “2018 yılı birinci çeyreğindeki yüzde 7,3’lük büyümeye rağmen, ikinci çeyrekte 5,2 ile büyümede bir yavaşlama ortaya çıkmıştır. Şu anda en önemli sorunumuz kurdaki oynaklıktır. Kurda ortaya çıkan yukarı yönlü hareket ve TL’nin yüksek oranda değer kaybetmesi büyüme üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkartmaktadır” dedi. Özdebir, önümüzdeki dönemlerde sağlıklı ve kaliteli bir büyüme performansı ortaya koyabilmek için, TL’deki değer kaybının avantaja çevrilerek, ihracata önem verilmesi, özellikle de toplam ihracat içindeki yüksek teknoloji gerektiren malların payının arttırılması gerektiğini vurguladı. Özdebir, “İmalat sanayinin ilk çeyrekteki yüzde 8,7 büyümesinden sonra, ikinci çeyrekte yüzde 4,7 büyümüş olması sanayinin büyüme açısından ne derece önemli olduğunun göstergesidir. Özellikle inşaat sektörünün yüzde 0,8’lik büyümenin inşaatta yavaşlama olduğunu göstermektedir. İnşaat sektörünün büyüme üzerinde yarattığı açığın bu yıl imalat sanayi ile kapatılması zorunlu hale gelmiştir.” diye konuştu. Önümüzdeki dönemde baz etkisinden dolayı büyümede yavaşlamanın ortaya çıkacağını söyleyen Özdebir, “Büyümenin lokomotifi üreticilerdir. Bu yüzden ekonominin gelecek dönemlerde yüksek büyüme performansı ortaya koymak için üreticilerin desteklenmesi ve ayakta kalması gerekir. Üreticinin kazanması lazım, aksi halde üretimden çıkar. Türkiye’nin bekası için üretim gücü çok değerlidir. Yani üretici kazanırsa Türkiye kazanır, üretici kaybederse Türkiye üretim gücünü kaybeder” ifadesini kullandı. Toplam nihai tüketim harcamalarını da değerlendiren Özdebir, “2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,3, devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 7,2 artış göstermiştir. Çok tüketiyoruz az tasarruf ediyoruz. Tasarruf oranımız çok düşük bunu arttırmamız gerekir. Yatırımlarımızın iç tasarruflarla finanse edilmesi, büyüme açısından daha etkin olacaktır. Tasarruf ekonomik büyümenin önemli belirleyicilerinden birisidir. Tasarruf kültürünün toplumun geniş kesimlerine kazandırılması önemlidir” dedi.