Büyükelçilikler Tanışma Toplantısı ve Çalışma Yemeği - Ankara Sanayi Odası

Büyükelçilikler Tanışma Toplantısı ve Çalışma Yemeği

Tarihi   : 18.01.2013
İşareti   : 05/5000-192
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK / Türk – Asya Pasifik İş Konseyleri tarafından 21 Ocak 2013 tarihinde saat 12.00’de TOBB Plaza Giriş katı Toplantı Salonu’nda, yeni atanan T.C.Sri Lanka Büyükelçisi İskender Okyay ve Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Sn. Wijeratne Bharati ile bir tanışma toplantısı ve çalışma yemeği düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu toplantıya Sri Lanka, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan ile ticaret ve yatırım ilişkisi bulunan firma ve sektör temsilcilerinin katılması önem arz ettiği ifade edilmektedir.
 
Güney Asya’da, 20 milyonu aşkın nüfusu ve satın alma paritesine göre 120 milyar doları aşkın GSYİH ile Hindistan’ın sadece 31 kilometre güneyinde bulunan Sri Lanka, siyasi istikrara kavuşmuş ve yeni dönemde, ekonomisi hızla büyümesi beklenen Sri Lanka’nın ekonomik reformları da hızla hayata geçirerek yatırımcıları çekmeye çalışmakta olduğu belirtilmektedir.
 
Girişimcilerimizin söz konusu pazara ilişkin görüş, beklenti ve sorunlarını konuk Büyükelçilerle paylaşmaları beklenen toplantıda, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Sn. Wijeratne Bharati de bir sunum yapacağı ifade edilmektedir.
 
Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 21 Ocak 2013, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel: 0212 339 50 83, E-mail: akula@deik.org.tr / Faks: 0212 270 37 84 ) katılım teyidi vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası