Büyükbaş Deri İhalesi - Ankara Sanayi Odası

Büyükbaş Deri İhalesi

    24 Eylül 2012

Tarihi  : 24.09.2012
İşareti : 05/5000-2972
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Yozgat, Van Kombinalarınca Kasım-Aralık/2012-Ocak- Şubat/2013 ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyükbaş hayvan ve kelle derileri teklifleri toplamak suretiyle 10 Ekim 2012 tarihinde ihaleye çıkarılacağı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu ihale ile ilgili olarak hazırlanan şartnameden bir takım yazı ekte yer almakta olup, ihaleye iştirak etmek isteyen üyelerimizin  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden veya Kombinalarından 50,00 TL. karşılığında ihale şartnamesi alacak olup, şartnamede belirtilen geçici teminat miktarını en yakın Kombina Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen Kurum hesap numarasına yatırarak, alacakları dekontları teklif mektubuna ekleyerek, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası