Büyükbaş Deri İhalesi İle İlgili Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Büyükbaş Deri İhalesi İle İlgili Duyuru

    21 Ocak 2013

Tarihi   : 21.01.2013
İşareti   : 05/5000-204
 
Sayın Üyemiz,
 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda ithal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Yozgat, Van Kombinalarınca Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2013 ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle 06 Şubat 2013 tarihinde ihaleye çıkartıldığı; ihaleye iştirak etmek isteyen firmaların Genel Müdürlükten veya Kombinalardan 50,00 TL. karşılığında ihale şartnamesi alacağı, şartnamede belirtilen geçici teminat miktarının en yakın Kombina Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen Kurum hesap numarasına yatırarak alınacak dekontların teklif mektubuna eklenerek Genel Müdürlüğe gönderileceği belirtilmiştir.
 
BANKA ADI VE HESAP NUMARASI:
BANKA ADI : Vakıflar Bankası Ankara/Çetin Emeç Şubesi HESAP NO : TR 17 0001 5001 5800 7289 9878 82
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası