Büyükbaş Deri İhalesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Büyükbaş Deri İhalesi Hk.

    3 Şubat 2012

Tarihi  : 03.02.2012
İşareti : 05/5000-431
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; ithal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarında Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2012 ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri ile kelle derilerinin teklif toplamak suretiyle 15 Şubat 2012 tarihinde ihaleye çıkarılacağı bildirilmektedir.
 
Söz konusu ihale ile ilgili olarak hazırlanan şartnameye ait yazı ekte yer almakta olup, ihaleye iştirak etmek isteyen üyelerimizin, şartnamede belirtilen geçici teminat miktarını en yakın Kombina Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen Et ve Balık Kurumu’nun hesap numarasına yatırarak, alınacağı dekontu teklif mektubuna ekleyerek, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
BANKA ADI VE HESAP NUMARASI
Ziraat Bankası Ankara/ Balgat Şubesi
TR760001001395362613075238