Büyükbaş Baş Deri İhalesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Büyükbaş Baş Deri İhalesi Hk.

    12 Ekim 2011

Tarihi     : 12.10.2011
İşareti    : 05/5000-3089
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz, 
 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ithal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat kombinalarımızca Kasım- Aralık/2011- Ocak- Şubat/2012 (dört ay) ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle 12 Ekim 2011 tarihinde ihaleye çıkartıldığı belirtilmektedir. (Kurban derileri hariç)
 
Söz konusu ihale ile ilgili olarak hazırlanan şartnameden bir takım yazı ekte yeralmakta olup, ihaleye iştirak etmek isteyen üyelerimizin şartnamede belirtilen geçici teminat miktarını en yakın Kombina Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen Kurum hesap numarasına yatırarak alınacak dekontu, teklif mektubuna ekleyerek Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nde göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
BANKA ADI HESAP NUMARASI:
ZİRAAT BANAKSI ANKARA/BALGAT ŞUBESİ
TR760001001395362613075283