Büyük Endüstriyel Kazalar Yönetmeliği

    16 Nisan 2018

İşareti : 04/5000-938
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla Değişik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30’uncu maddesi (ğ) bendinde; 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince üst seviyeli kuruluşların hazırlamaları gerekli olan güvenlik raporlarının 31/12/2018 tarihine kadar işyerlerince hazırlanması, mevzu bahis raporların Bakanlığa fiziksel olarak iletilmesi yerine işyerinde incelenmesi, raporlarda yer alan format yetersizliği yerine raporun bulunmaması halinde işin durdurulması ve ilgili konularda yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili kılındığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte meri Yönetmeliğin, referans AB mevzuatı olan 96/82/EC SEVESO-II “Tehlikeli Maddeleri içeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolünü İçeren Direktif” e paralel olarak hazırlanmış olduğu ve söz konusu Direktifin 2012/18/EC SEVESO-III Direktifinin yayımlanması ile birlikte güncellendiği ifade edilmektedir.

Bahse konu mevzuata ilişkin değişiklikler sebebiyle hazırlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” ekte yer almakta olup söz konusu Taslak hakkındaki görüşlerin 24.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Odamıza (E-posta: ticaret@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: ek-1

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno