Büyük Baş Deri İhalesi - Ankara Sanayi Odası

Büyük Baş Deri İhalesi

Tarih: 10.06.2013 
İşareti:05/5000-2189
 
Sayın Üyemiz,
 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret Ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Yozgat, Van Kombinalarınca 2013 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2013 tarih Saat 15:30’da ihaleye çıkartıldığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu ihale ile ilgili olarak hazırlanan şartname yazının ekinde gönderilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyen firmaların şartnamede belirtilen geçici teminat miktarını ve 50 TL’lik şartname bedelini en yakın Kombina Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen Kurum hesap numarasına yatırarak alınacak dekontları teklif mektubuna ekleyerek mutlak surette kapalı zarf içerisinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne göndermesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
BANKA ADI VE HESAP NUMARASI:
Vakıflar Bankası Ankara/Çetin Emeç Şubesi
HESAP NO :TR 17 0001 5001 5800 7289 9878
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası