Burkina Faso ile KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Burkina Faso ile KEK Toplantısı

Tarihi     : 19.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2342
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Eşbaşkanlığı Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından üstlenilen  “Türkiye – Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I.Dönem Toplantısı”nın 1-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirmektedir. 

Söz konusu KEK Toplantısında gündeme getirilmesinde yarar  gördüğünüz konuları içeren bir bilgi notunun 24.06.2009 tarihi mesai bitimine kadar TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 417 97 11 nolu faksına iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası