Bulgaristan’da Baraj Yapımı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bulgaristan’da Baraj Yapımı Hk.

    30 Eylül 2011

Tarihi     : 30.09.2011
İşareti    : 05/5000-2959
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bulgaristan Kırcaali, Cebel ilçesi Belediye Başkanı Bahri Ömer’in Sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap, bir mektup yolladığı belirtilmekte olup, söz konusu mektupta soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgede yapılması düşünülen baraj projesine ilişkin destek talep eden mektubunun iletildiği belirtilmektedir.
 
Konuya ilişkin olarak Eximbank yetkilileri ile yapılan görüşmede, projeye ait olarak Türkiye’den ihraç edilecek mal  tutarının %85’inin Eximbank Ülke Kredileri kapsamında desteklenebileceği, ancak finansman desteği sağlanabilmesini teminen, projenin düzenlenecek bir ihale sonucu alınmasının daha faydalı olacağı, ihaleye katılım için Eximbank tarafından Niyet Mektubu verilebileceği ve finansman kullandırılabilmesi için banka kredisi talep edildiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu mektupta Cebel, Mestanlı, Kirkova (Kızılağaç), Kırcaali ilçelerinin faydalanması için bölgede bulunan akarsuya yapılması istenilen barajın bölge insanının hayat standardına ciddi ölçüde katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,