Bulgaristan Gümrük İdaresi heyeti ile toplantı hk. - Ankara Sanayi Odası

Bulgaristan Gümrük İdaresi heyeti ile toplantı hk.

Tarihi     : 30.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4442
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 15 Ocak 2010 tarihinde Sofya’da, Gümrük Müsteşarı Sn. Maksut METE’nin başkanlığında, Gümrük Müsteşarlığı heyeti ile Bulgaristan Gümrük İdaresi heyeti arasında, iki ülke arasında yaşanan sorunlar ve ikili ilişkiler ele alınmak üzere, bir toplantı gerçekleştirleceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen, Bulgaristan ile Türkiye arasında gümrük işlemlerinde yaşanan sorunlar ve işbirliği önerilerinin, 31 Aralık 2010 tarihine TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’na (Faks: 0312 218 22 09, E-mail: meric.kinikli@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası