Bulgaristan Bilgi-Notu Talebi hk. - Ankara Sanayi Odası

Bulgaristan Bilgi-Notu Talebi hk.

Tarihi     : 07.07.2010
İşareti    : 03/5000-2248
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen, önümüzdeki dönemde Bulgaristan ile gerçekleştirilecek üst düzey ticari ve ekonomik nitelikli temaslarda yararlanılmak üzere, Bulgaristan ile ilişkimize ve gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edildiği bildirilmektedir.
 
Anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerileriniizin, 9 Temmuz 2010 tarihi mesai bitimine kadar TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’nın (0312) 218 22 09 no.lu faksına ve meric.kinikli@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası