BTK PGM Laboratuvarı - Ankara Sanayi Odası

BTK PGM Laboratuvarı

Tarihi   : 15.03.2013
İşareti  : 08/5000
İrtibat  : E.ÖZTÜRK (0312) 294 74 66 E-posta: pgl@btk.gov.tr Elektronik ağ:www.btk.gov.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü (PGM) tarafından Odamıza gelen yazıda, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarına yönelik olarak yürütülen piyasa gözetimi, denetimi ve test faaliyetleri dışında, laboratuvar imkanlarının talep edenlerin istifadesine sunulması ile deney, altyapı kullandırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan Usul ve Esasların da yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
 
Bu düzenlemenin tamamlayıcısı konumundaki Kurul Kararı ile de telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarına yönelik Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşların teşvikini teminen % 50 indirim imkanı sağlanmıştır. Yeniden belirlenen ücretler ile özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesine imkan sağlanmış olup, yapılan indirimlerin güncel haline www.btk.gov.tr adresi üzerinde ulaşılabileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
                                                                                                                 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası