BSP III Projesi - Ankara Sanayi Odası

BSP III Projesi

Tarihi     : 06.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 1825

Yanıt      : dim@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Türkiye için oluşturulan İş Destek Programı (BSP III)  kapsamında, Konfederasyonun üyesi bulunduğu Avrupa Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME) koordinatörlüğünde uygulanmakta olan UEAPME SME FIT II Projesi’ne 4 hedef ülkenin esnaf ve sanatkar kuruluşlarıyla birlikte proje ortağı olarak katıldığı ve söz konusu projenin Eylül 2007 tarihinde resmen uygulanmaya başlandığı ifade edilmektedir.

İş Destek Programının temelindeki anlayışın, AB mevzuatının faydalanıcı ülkeler de iş dünyası meslek kuruluşları ve sivil toplum düzeyinde geniş çeşitlilikle uygulanması olduğu ve programın iş dünyasını temsil eden kuruluşların faaliyetlerine katkı sağlamayı ve AB müktesebatı hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yaygınlaştırılmasını amaçladığı vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, gerçekleştirilen faaliyetler ile, Standardizasyon/ Belgelendirme, Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ürün Güvenliği, Gıda Güvenliği, Çevre Koruma ve Enerji Politikası konularında AB mevzuatı hakkında esnaf- sanatkar ve küçük işletmeleri ilgilendiren hususlara ilişkin eğitim materyallerinin hazırlandığı, Konfederasyon personelinin bu konularda eğiticilerin eğitimi programına katıldığı ve eğitim materyallerinin ülkemize uyarlandığı bildirilmektedir.

Proje süresince yukarıda bahsedilen konularda;

·             Daha fazla eğitici oluşturularak yerel olarak işletmelere seçilen konularda danışmanlık verilmesini sağlamak üzere ulusal eğitim programlarının,

·              İşletmeler ile ilgili kurumlara ve işletme sahiplerine yönelik konu hakkında bilgi aktarımı için bilgilendirme seminerlerinin,

·             AB mevzuatı ve uygulamalarına yönelik bilgiler içerecek kurumsal kapasite programlarının

AB’li ortakların uzmanlarının da katılımı ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2009 tarihin de “İşbirliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesi”, 8 Mayıs 2009 tarihinde ise “Standardizasyon ve Sertifikasyon” konulu  yaygınlaştırma seminerlerinin Ankara’da Midas Hotel’de düzenleneceği iletilmektedir. Söz konusu seminerler yarım  gün olup işletme sahiplerine ve ilgilenen herkese yönelik olacağı ve Almanya HWK Münster ve NORMAPME   kuruluşlarından katılacak  bir konuşmacı tarafından AB uygulamaları ve Türk konuşmacılar tarafından ülkemiz uygulamaları   aktarılacağı bildirilmektedir.

Sözkonusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Orta Anadolu İhracatçı Birliklleri Genel Sekreterliği

Tel: 0312  418 32 69 /312/ 305

Faks: 0312 425 88 97