Brezilya - Ankara Sanayi Odası

Brezilya

    10 Aralık 2012

Tarihi: 10.11.2012
İşareti : 05/5000-3733
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Brezilya Devlet Başkanı Sayın Dilma Roussef tarafından açıklanan ekonomiyi canlandırma paketlerine ilişkin Brezilya Büyükelçiliğimiz ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerde dile getirilen hususlara yer verilmektedir.
 
Bu kapsamda, Brezilyalı yetkililer tarafından;
o       Tüketimi teşvik etmek yerine, altyapıyı güçlendirmeyi hedefleyen paketlerin, 8.000 km yeni karayolu ve 10.000 km demiryolunun inşasına yönelik hazırlanan “ Lojistik Yatınm Programı” kapsamında olduğu ve 2014 Dünya Kupası ile 2016 Yaz Olimpiyatları için ayrılan bütçenin dışında olduğu,
o       Karayolları için gerçekleştirilmesi öngörülen 65 milyar Dolarlık yatırımın, 39 milyar Dolarlık kısmının 5 yıl, geri kalanının ise sonraki 20-25 yıl ve demiryolları için öngörülen 21 milyar Dolarlık yatırımın yaklaşık 12 milyar Dolarlık kısmının 5 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü,
o       Yabancı firmaların, Brezilyalı firmalarla konsorsiyum kurarak veya inşaatın tamamlanmasından sonra ihalelerde işletme hakkını satın alarak faaliyet gösterebilecekleri,
o       Söz konusu programda öngörülen karayolu yatırımlarının Brezilya Planlama Bakanlığı Lojistik Yatırım Programı Sekreteryası tarafından yürütüleceği ve ihale süreçlerinin adı geçen kurum tarafından takip edilmekte olduğu ve iyileştirmesi planlanan dokuz karayolundan ikisinin (BR 040 ve BR 116) ihalesinin 2013 yılı ortasına kadar tamamlanmasının planlandığı,
o       Demiryolu yatırımlarından Brezilya Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı “VALEC” isimli kamu şirketinin sorumlu olacağı, anılan yatırımlara ilişkin modelin henüz netleşmediği, yatırım yapılacak demiryolu hatlarında normal vagonlardan oluşan standart trenlerin kullanılacağı, Rio +20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı çerçevesinde, 21 Haziran 2012 tarihinde Sayın Başbakanımızla görüşen Brezilya Devlet Başkanı tarafından da, açılacak ihaleye ülkemizin katılmasından memnuniyet duyulacağının ifade edildiği hızlı trenin sadece Sao Paulo ve Rio de Janeiro arasında işletileceği,
o       Liman ve havaalanı terminallerinin iyileştirilmesi, yeni terminallerin inşası, yönetim yapılarının yeniden düzenlenmesi ve işletme haklarını içeren yaklaşık 25 milyar Dolarlık paketin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde netleşeceği,
o       Ayrıca, Brezilya Büyükelçiliğimizce yapılan değerlendirmede, 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları için ayrılan yaklaşık 30 milyar Dolarlık kaynaktan yararlanamayan özel sektör firmalarımızın hızla harekete geçmeleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın gerekli bağlantıları vakitlice kurmaları halinde, Brezilya’daki ekonomiyi canlandırma paketleri kapsamındaki bahse konu ihaleleri almalarının mümkün olabileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası