Brezilya’da Büyümeyi Hızlandırma Programı - Ankara Sanayi Odası

Brezilya’da Büyümeyi Hızlandırma Programı

Tarih: 06.03.2013 
İşareti: 05/5000-798
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Brezilya’da büyümeyi hızlandırma programı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan otoyol, liman, havaalanı ve demiryolu inşası gibi altyapı projeleri ile araştırmaya açılacak petrol ve doğalgaz alanlarının ihale süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunmak ve ihalelere yatırımcı çekmek amacıyla New York, Londra, Tokyo ve Singapur dâhil dünyanın belli başlı ticaret ve sanayi merkezlerinde düzenlenmesi planlanan “Road Show” toplantılarından ilkinin 5 Şubat 2013 tarihinde Sao Paulo’da düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, “Infrastructure and Energy in Brazil- Projects, Financing and Opportunities” başlıklı tanıtım toplantısında;
  • 2013 Mart ayından başlamak üzere açılacak havaalanı, karayolu ve liman ihalelerinde yerli ve yabancı tüm şirketlerin eşit şartlarla katılabileceği,
  • Yatırım teşvik sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler ile ihale şartlarında iyileştirmeye gidildiği ve otoyolların inşa ve işletmesini daha cazip hale getirecek şartların sağlanmaya çalışıldığı,
  • 7.500 km’lik otoyol hattının dokuz ayrı dilimde açılması ve 42 milyar Real değerinde yatırımda bulunulmasının öngörüldüğü otoyol ihalesini kazanan şirketler için işletme imtiyaz süresinin 25 yıldan 30 yıla, yatırım geliri oranının yıllık %5’ten %10,8’e, Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES) tarafından sağlanacak kredi katkısının vadesinin 20 yıldan 25 yıla çıkarılması; kredi ödemesine başlanmasında ise 3 yıllık sürenin 5 yıla çıkarılması, uzun vadeli faiz oranında indirime gidilmesi ve kredi alacak firmaların likit malvarlıklarının kredi miktarının bir katı kadar olmasının yeterli kabul edilmesi gibi kolaylıklar sağlanacağı, 
  • 25 yılda 10 bin km’ lik olması ve 91 milyar Real yatırımda bulunulması planlanan demiryolu ağı için şirketlere 30 yıl imtiyaz süresi, bağımsız operatörlük ve hisselerin halka açılımı gibi kolaylıkların tanınmasının öngörüldüğü,
  • Elektrik santralleri, limanlar ve havaalanları için ise sırasıyla 148 milyar, 54,2 milyar ve 3409 milyar Real değerinde yatırım yapılmasının planlandığı,
  • 2013 yılı içerisinde deniz dibinde kıta sahanlığı dahilinde yeni petrol ve doğalgaz araştırma alanlarının (13 havzada 289 blok) ihaleye çıkarmasının, ilk ihalenin 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin beklendiği,
 
Bu kapsamda, ihaleye katılmak isteyen üyelerimizin 26 Mart 2013 tarihi mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (İrem AHİ, Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX),   Faks: +90 (312) 219 40 90 – 91 – 92 – 93, E-posta : info@tobb.org.tr , irem.ahi@tobb.org.tr) başvuruda bulunmalarının gerekli olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası