BOYA, VERNİK, ARAÇ YENİLEME ÜRÜNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

BOYA, VERNİK, ARAÇ YENİLEME ÜRÜNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ

    28 Kasım 2017

İşareti : 05/5000-3182
İlgili Kişi:Nilay Şahin(nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Birliği üyelik çalışmaları kapsamında Çevre Faslı sürecinde uyumlaştırılması gereken 2004/42/EC sayılı Belirli boya, vernik, araç yenileme ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik maddelerin emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin Direktif çerçevesinde “Belirli Boya, Vernik ve Araç Yenileme Ürünlerinde Kullanılan Toplam Uçucu Organik Bileşik İçeriğinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

TOBB internet sitesinde (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri”-“Avrupa Birliği Dairesi”-“Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan taslağa ilişkin olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere ekte sunulan Görüş Bildirme Formuna işlenerek 8 Aralık 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)