Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjya - Ankara Sanayi Odası

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjya

Tarihi     :10.12.2010
İşareti    :4/5000-
 4091
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak; “Bosna Ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası