Bosna Hersek Yatırım İmkanları - Ankara Sanayi Odası

Bosna Hersek Yatırım İmkanları

    27 Mayıs 2013

Tarih: 27.05.2013
İşareti:05/5000-2033
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Saraybosna Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Bosna Hersek’te yerleşik inşaat ve mühendislik alanında iştigal eden VRANICA d.d Şirketinin iflas sürecinin başlatıldığı ve bu kapsamda bahse konu şirketin yeniden yapılandırılması programı kapsamında şirkete yatırım yapmak veya hisselerini devralmak isteyen ilgili taraflar için duyuruya çıkıldığı ve ilgilenenlerin en geç 08.06.2013 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası