Bosna Hersek Taşımacılık Ve Lojistik Müzakereleri - Ankara Sanayi Odası

Bosna Hersek Taşımacılık Ve Lojistik Müzakereleri

    3 Haziran 2016

Tarih: 03.06.2016

İşareti: 05/5000-1263

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ülkemiz ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) genişletilmesine yönelik birinci tur müzakerelerin 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna’da düzenlendiği ve söz konusu STA müzakerelerinde “hizmet ticareti” bölümünün de görüşülmeye başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Bosna Hersek’in “hizmet ticareti” anlamında öncelikli ülkelerimizden biri olduğu düşünüldüğünde, müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem taşıdığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, Bosna Hersek’e ilişkin olarak hizmet sektörlerinde olabilecek taleplerimizin gözden geçirilmekte olduğu ve başta taşımacılık ve lojistik sektörümüz olmak üzere genel olarak hizmet sunumunun önündeki pazara giriş engelleri, ayrımcı muameleler ve ticaret engeline dönüşen idari uygulama ve süreçlere yönelik bilgi derleme çalışmaları yapıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, bahse konu sorunların tüm taşımacılık modları ve sektörel olarak destekleyici hizmetleri (yük elleçleme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları, acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü-freight forwarding vb.) de dikkate alınarak değerlendirilmesinin ve transit, limanlarda sunulan hizmetler, profesyonel sürücüler ve deniz adamlarına yönelik olanlar da dâhil yaşanan sorunların bildirilmesinin önem taşıdığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahsi geçen alanlarda Bosna Hersek tarafından alınan önlemler ve uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan pazara giriş, ayrımcılık, iş kurmaya yönelik engeller ile diğer ticari engeller hakkında Bosna Hersek’e hizmet sunan ve/veya transit geçen üyelerimizin varsa konuya ilişkin bilgilerinin en geç 15 Haziran 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB’a (Ece ALGÜL, ece.algul@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası