Bosna-Hersek Federasyonundan Yurt Dışına Çıkarılacak Nakit Döviz ve Çek Miktarları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bosna-Hersek Federasyonundan Yurt Dışına Çıkarılacak Nakit Döviz ve Çek Miktarları Hk.

Tarihi    : 10.02.2011
İşareti   : 4/5000 –448
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Bosna Hersek Federasyonu’ndan yurtdışına çıkarılacak nakit döviz ve çek miktarında yeni bir düzenlemeye gidilerek, belirli bir limitin üzerindeki her türlü nakit para ve çek için gümrük geçişlerinde bildirim zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı tarafından Bosna-Hersek’teki Türk firmalarına iletilen konuya ilişkin duyurunun metni ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası