Bosna Hersek Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

Bosna Hersek Bilgi Notu

Tarih: 27.03.2014                                     
İşareti: 05/5000-1059
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi’ye sunulması öngörülen dosya hazırlıklarında yararlanılmak üzere, Bosna Hersek ile ilişkilerimizde önem arz eden hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.
 
Bu itibarla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin TOBB’a iletilmek üzere en geç 31 Mart 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr , Faks:0312 417 52 05) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası